Logo onseilandschouwen.nl


FOTO: PR
FOTO: PR (Foto: PR)

Bewegen is veel meer dan sport alleen

Bij bewegen denkt u vast al snel aan sport. Maar bewegen is veel meer; sportief, recreatief, therapeutisch, preventief en functioneel. Wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de praktijk hebben aangetoond dat bewegen gezondheidswinst oplevert, zowel fysiek als mentaal. Langer fit. Wie wil dat niet?

ZIERIKZEE - Eilandzorg is begin 2017 het project 'Eilandzorg in beweging' gestart voor cliënten van locaties De Wieken en Mitt Hem. Waar voorheen beweegactiviteiten vanuit het activiteitenplan werden georganiseerd, gaat Eilandzorg nu een stap verder door bewegen te stimuleren en integreren in het dagritme van de cliënt. Het bevordert de lichamelijke gezondheid, het psychisch welbevinden, een goede nachtrust en zelfredzaamheid. Zaken als overgewicht, vallen en dementie worden geremd of komen minder vaak voor. Voor Eilandzorg redenen genoeg om bewegen als vanzelfsprekend onderdeel in het zorgleefplan van de cliënt op te nemen. Hierin werkt Eilandzorg samen met een fysiotherapeut en beweegcoach.

In de praktijk

De lessen Meer Bewegen voor Ouderen komen wekelijks terug op het activiteitenprogramma. Eilandzorg moedigt de cliënten aan deel te nemen. Verder zijn de zorgmedewerkers getraind in beweegstimulering om het bewegen binnen de dagelijkse routine te bevorderen. Het stimuleren van kleine dagelijkse handelingen zoals zelf het toilet doortrekken of de boterham smeren, kan helpen de vaardigheden in stand te houden. Ook zijn mantelzorgers en vrijwilligers in dit project betrokken.

Sinds kort is Eilandzorg locatie De Wieken in het bezit van een tovertafel. De tovertafel is een speels product voor ouderen in de midden tot late fasen van dementie. Interactieve spellen, bestaand uit lichtprojecties op tafel, reageren op hand- en armbewegingen en stimuleren de ouderen zowel in fysieke activiteit als sociale interactie. Er wordt door de bewoners heel positief op gereageerd.

Daarbij is er wekelijks een vaste muziekactiviteit geïntroduceerd voor mensen met dementie. De cliënten worden uitgedaagd om muziek te maken en zo dus ook weer te bewegen. Muziek is een heel sterk middel om herinneringen op te roepen en kan worden gebruikt als middel tot communicatie.

Eilandzorg

In het hart van Zierikzee bevindt zich Eilandzorg Schouwen-Duiveland. Binnen de zorgorganisatie staat kwaliteit van leven voorop. Bij Eilandzorg behoudt de cliënt regie over het eigen leven, de zorg is aanvullend. De cliënt bepaalt bij Eilandzorg zelf hoe de zorgverlening in zijn/haar leven georganiseerd wordt. Door kleine, zelfstandig werkende teams zijn cliënten verzekerd van meer individuele aandacht. Gewoon, en heel persoonlijk.

Reageer als eerste
Meer berichten