Logo onseilandschouwen.nl


Het gezin Den Oudsten.
Het gezin Den Oudsten.

Bruinisse neemt afscheid van ds. Floris den Oudsten

Op zondagmiddag 16 juli vanaf 14.30 uur is de afscheidsdienst van ds. Floris den Oudsten in de Hervormde Gemeente van Bruinisse. Iedereen is van harte welkom deze afscheidsdienst bij te wonen; gemeenteleden, dorpsgenoten en andere belangstellenden.

BRUINISSE - Aan deze dienst werken mee Annette Jumelet op viool en Leendert Kik op het orgel. Na de dienst kan iedereen die dat wil afscheid nemen van ds. Floris den Oudsten en zijn vrouw Marleen. Dat kan direct na de dienst voorin de kerk, of in Ichtus onder het genot van een drankje.
De opdracht van ds. Floris was om samen met de kerkenraad vorm te geven aan een meer missionaire uitstraling van de kerk. Hij probeerde daar vorm aan te geven door ook contacten te leggen buiten de kerk; op het voetbalveld, in de kroeg en elders in het dorp. Ook hen zou hij graag de hand schudden op 16 juli. Dorpsgenoten die niet naar de afscheidsdienst komen maar wel graag afscheid willen nemen, zijn van harte welkom vanaf 16.00 uur in Ichtus. Ontmoetingscentrum Ichtus is te vinden aan Kerkplein 1.

Reageer als eerste
Meer berichten