Logo onseilandschouwen.nl


Foto: Natuurmonumenten

Kustvogels voelen zich thuis op nieuwe broedlocaties

REGIO - Natuurmonumenten richtte vorig jaar verschillende plekken rond de Oosterschelde in als broedlocatie voor kustvogels. Dankzij een subsidie uit de post 'soortenbeleid' van provincie Zeeland werden in natuurgebieden Prommelsluis en Bootspolder op Schouwen-Duiveland en Kwistenburg in Zuid-Beveland broedlocaties voorzien van lege kokkelschelpen. Daarmee wordt ruim baan gemaakt voor kustbroedvogels als de noordse stern, dwergstern, kluut, plevieren en het visdiefje.

Boswachter Andre Hannewijk van Natuurmonumenten: "Kustvogels hebben het moeilijk in ons veranderende landschap. Broedplekken worden steeds schaarser. Met de aanleg van nieuwe broedlocaties rond de Oosterschelde geven we kustbroedvogels weer een thuis." Daarbij is bewust gekozen voor het aanbrengen van schelpen. "Kustbroedvogels hebben een voorkeur voor een kale ondergrond, het liefst op veilige afstand van predatoren en verstoring van bezoekers. Tussen de schelpen vinden vogels een prima plekje om een nest te maken." Om ervoor te zorgen dat de broedvogeleilanjes ook kaal blijven, wordt het waterpeil in de winter in de natuurgebieden aan de Zuidkust van Schouwen verhoogd zodat de eilandjes regelmatig onder water lopen.

Ook aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland hebben de eerste kustvogels zich gemeld op de schelpeneilandjes. In natuurgebied Prommelsluis nabij restaurant de Heerenkeet hebben de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw zich gevestigd. Natuurgebied Bootspolder bij Burghsluis blijkt vooral in trek bij bergeenden en scholeksters. Op deze locaties is echter nog geen broedsucces waargenomen. Naar verwachting worden volgend broedseizoen de eerste koppeltjes gezien.

Als extra maatregel worden voor het nieuwe broedseizoen van 2018 drie drijvende eilandjes aangelegd in de nieuw ingerichte natuur bij Hoedekenskerke. De plateaus die op pvc-buizen drijven, gaan dienst doen als broedvogeleilandjes voor sternsoorteen en kokmeeuwen. Het gaat om een pilot.

Reageer als eerste
Meer berichten