Logo onseilandschouwen.nl


De voormalige Kevergarage aan de Nieuwstraat ligt er al jaren verlaten bij en is de inwoners van Bruinisse een doorn in het oog. FOTO Anneke Flikweert
De voormalige Kevergarage aan de Nieuwstraat ligt er al jaren verlaten bij en is de inwoners van Bruinisse een doorn in het oog. FOTO Anneke Flikweert

Definitieve duw herinrichting Bru

De plannen en ideeën zijn er al jaren. De ergernissen, leegstaande panden en gaten in het hart van Bruinisse ook. "Het dorpshart ziet er schandalig uit," stelt Nico de Danschutter, voorzitter van de dorpsraad, vast.

BRUINISSE - De gemeente was het ook zat dat er geen schot in de ontwikkelingen zat. In de gemeenteraad werd een motie aangenomen, waarbij afgesproken werd dat het CDA de kartrekker zou worden om het masterplan vlot te trekken.

Dé kans

"Wij als dorpsraad dachten; dit is onze kans. We hebben nu de mogelijkheid onze wensen bij de gemeenteraad in te dienen en zo invloed uit te oefenen op de aanpassingen. Het CDA kweet zich van haar taak en sprak de verschillende belanghebbenden, zoals dorpsraad en ondernemersvereniging." Kort samengevat zijn er drie initiatieven waar nu gezamenlijk aan gewerkt gaat worden. Ten eerste zou het erg prettig zijn als het gezondheidscentrum per 1 januari 2019 op de definitieve plek in gebruik kan worden genomen. Ten tweede moet de vroegere Kevergarage zo snel mogelijk tegen de vlakte óf opgeknapt worden, omdat de verkrotting van Bruinisse hier nu wel erg zichtbaar wordt. En ten derde moet het Gat van Bru nu eindelijk eens ingevuld worden. Nico de Danschutter: "De bestemming op de panden moet heel breed worden, om in de toekomst flexibel en snel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Als winkels op een gegeven moment leeg blijven, moeten die verbouwd kunnen worden tot woningen en omgekeerd. Die gezamenlijke aanpak is heel belangrijk, want het liep in de afgelopen jaren fout door al die verschillende belanghebbenden die bij de plannen betrokken zijn. En verder is de planning van belang; dat alles binnen een bepaalde periode ook echt af is. En tegelijkertijd is er de herinrichting van het Kerkplein en directe omgeving die aandacht verdient én de verkeersstromen door Bruinisse. De drie initiatieven zijn het begin, maar de panden zijn in particuliere handen, dus we zijn afhankelijk van particulier initiatief. Daarna is de gemeente aan zet voor de herinrichting van het Kerkplein en directe omgeving, in overleg met de belanghebbenden, en de verkeersstromen binnen Bruinisse."

Prachtig plekje

Boven het nieuw te bouwen gezondheidscentrum en de detailhandel op de plek van de oude Kevergarage zijn huur- of koopwoningen gepland. Nu de Raad van State een beslissing heeft genomen over het Gat van Nieuwerkerk is de weg vrij om ook met het Gat van Bruinisse aan de slag te gaan. Ook daar zijn plannen voor detailhandel en daarboven appartementen. Nico de Danschutter; "Mensen gaan uit van krimp op dit eiland, maar door zo beperkt te bouwen zórg je juist voor krimp. Bruinisse heeft zoveel te bieden. Als je over de Grevelingendam aan komt rijden, dan zie je een prachtig plekje, met tal van voorzieningen, goed bereikbaar vanuit de Randstad. Mijn droom is dat het er over vijf jaar niet alleen van buitenaf mooi uitziet, maar ook in het dorpshart zelf."

reageer als eerste
Meer berichten