Logo onseilandschouwen.nl


Foto: Anneke Flikweert

Beter samenwerken op ons eiland

Drie betrokken burgers; Marleen van Kooten, Rob Venrooij en Inge van Ooijen, gingen vanaf december aan de slag en inventariseerden hoe bewoners, bedrijven, bestuur en beleidsambtenaren beter samen kunnen werken, zodat ook inwoners op een goede manier betrokken worden bij nieuwe initiatieven en beleidsontwikkeling.

door Anneke Flikweert

BRUINISSE - Afgelopen maandag, 4 september, presenteerde het drietal hun 'Manifest burgerpraktisatie op Schouwen-Duiveland,' in de kantine van de Bruse Boys. Een heel logische plek, vertelde Bruse Boys voorzitter Willem van Kooten in zijn welkomstwoord. "Dat dit sportcomplex er gekomen is, is een typisch voorbeeld van dingen samen op poten zetten, met overheid, Bruse Boys zelf en mensen uit de samenleving die hun expertise bieden. En Bruse Boys wil ook graag weer iets betekenen voor de samenleving."

Omdat het Manifest zich richt op bewoners, bedrijven, bestuur en beleidsambtenaren waren er vertegenwoordigers van al deze groepen uitgenodigd, om het Manifest in ontvangst te nemen, vergezeld van een symbolisch cadeautje. Het is de bedoeling dat deze personen als 'ambassadeurs' de acht aanbevelingen uit het Manifest uitdragen naar de groepen die zij vertegenwoordigen. Aad van der Wouden werd uitgenodigd vanwege zijn betrokkenheid bij de bewoners van Schouwen-Duiveland, onder andere vanwege de Inwonerskrant in Wereldregio. Mariska den Hartog, voorzitter van Jong OSD, vertegenwoordigde de bedrijven, samen met Jos Rijk van De Zuidhoek. Eric Caspers vertegenwoordigde de gemeente Schouwen-Duiveland en raadslid Robert Lievense het bestuur.

"Wij kozen voor het niet bestaande woord 'burgerpraktisatie' omdat de situatie die wij in ons Manifest beschrijven ook nog niet bestond," legde Inge van Ooijen uit. "Met dit Manifest willen we richting geven aan veranderingen in de samenleving. Als we elkaar weten te vinden, kunnen we er samen een mooi eiland van maken. Door te luisteren naar de verhalen van mensen kun je vaak tot een oplossing komen. Daarbij vinden we het belangrijk dan mensen zelf regie nemen en zaken oplossen." De werkgroep sprak met circa 40 inwoners, ondernemers, gemeenteraadsleden en ambtenaren, vertelde Rob Venrooij vervolgens. "Er is een leemte tussen burgers versus overheid en politiek. We inventariseerden wat er nodig is om die leemte te verkleinen of op te heffen. De verbinding is daarbij erg belangrijk en de aanbevelingen in ons Manifest vormen daarvoor de 'toolbox.'" Praat met de mensen zelf, gebruik hun expertise en kijk wat ze nodig hebben, adviseren werkgroep en 'ambassadeurs.' Toch moeten de burgers ook zelf initiatieven nemen en is het niet altijd voor iedereen zichtbaar wat er zoal op het eiland gebeurt. Een goede communicatie is dus essentieel. Het drietal aanjagers gaat nu in gesprek met de dorpsraden, zodat het Manifest geen papieren tijger is, maar duidelijk wordt wat nodig is voor een gezond en leefbaar Schouwen-Duiveland, waaraan inwoners actief bij kunnen dragen.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox