Logo onseilandschouwen.nl


Ontmoet elkaar bij het Longpunt

Het Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving, zorgverleners en belangstellenden. Op donderdagmiddag 18 januari wordt er in Zierikzee een Longpunt georganiseerd.

ZIERIKZEE - Op het programma staat: Meer weten over Astma en COPD, de gastspreekster van deze middag is mevrouw J.Vrolijk, huisarts te Zierikzee. De informatie bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. U bent welkom vanaf 13.30 uur. Locatie:Brasserie Stadspoort, Borrendamme 6 inZierikzee. De middag is gratis.

zeeland.longfonds.nl

Meer berichten
Shopbox