André Kuipers.
André Kuipers. (Foto: Irma van Schaijk)

De ruimte, kunnen we er hier op aarde iets van leren?

De ruimte en de technieken die zij heeft voortgebracht, leren ons om te gaan met de kwetsbare aarde. Ruimtespecialist André Kuipers vertelde tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van CZAV op 2 februari de aanwezigen over zijn periode in de ruimte en gaf hen een kijkje in de "keuken".

ZEELAND - De ruim 1.100 geïnteresseerden in de Zeelandhallen in Goes hingen aan de lippen van de ruimtespecialist, die met spectaculaire beelden zijn inleiding begeleidde. Aan bod kwamen diverse technologieën en mogelijkheden met precisielandbouw om duurzaam om te gaan met de aarde.
Naast de inleiding van André Kuipers lichtte Antoon van Vugt – CZAV-directeur – de jaarcijfers over het boekjaar 2016/2017 toe. CZAV sloot het boekjaar af met een winst van 3,6 miljoen euro, ondanks de substantieel lagere prijzen voor granen, brandstoffen en meststoffen. Ook de omzet gewasbeschermingsmiddelen bleef achter door het droge voorjaar en de lage ziektedruk in de gewassen.
Er wordt steeds naar mogelijkheden gekeken om het netwerk uit te breiden. Zo nam Luc Pauwels N.V. in het afgelopen boekjaar de activiteiten van Agrovangeel in Turnhout, België over. In Nederland worden op 5 februari de akkerbouwactiviteiten van ForFarmers in Emmen overgenomen. Een landelijke dekking, zoals in het strategieplan met de directie door de ledenraad en raad van commissarissen is vastgesteld, komt hiermee steeds dichterbij.
Uiteindelijk waren het de prima resultaten uit de deelnemingen, waaronder Cebeco Granen, Agrimarkt, AgriSneltank, Nedato en Luc Pauwels NV, die de winst vormen. Door een scherpe prijsstelling, een hoge uitbetalingsprijs voor de granen en de nakortingen van 1,3 miljoen euro wordt vanuit de "boergerelateerde" omzet niets aan de winst toegevoegd.
Wat brengt de toekomst? De graanopbrengsten zullen ook dit jaar invloed hebben op de omzet voor het aanstaande jaar. De centralisering van werkzaamheden van vestigingen naar distributiecentra zal in 2018 verder uitgerold worden. Zo zorgt CZAV er voor dat zij tegen lage kosten met een hoge servicegraad haar diensten kan blijven verlenen.
Uitgangspunt bij alle keuzes die CZAV maakt is en blijft het rendement van de teler. De kernwaarden van CZAV, klant, kostprijs en kennis blijven daarbij centraal staan om dit rendement zo hoog mogelijk te houden. Boerenrendement, dit doen we samen met en voor boeren!

Meer berichten