Laat ze niet (ver)zuipen!

De Zeeuwse jeugd- en alcoholaanpak 'Laat ze niet (ver)zuipen' bundelt in Zeeland sinds 2010 de krachten om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Het doel is om inwoners van Zeeland bewust te maken van de risico's van (overmatig) alcoholgebruik door jongeren en hen actief te betrekken bij activiteiten om het alcoholgebruik onder jongeren te beperken. De gemeenten werken binnen deze aanpak intensief samen met de GGD Zeeland, Indigo Preventie, de politie Zeeland-West-Brabant, het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en tal van andere maatschappelijke instellingen en organisaties. Vorig jaar hebben de Zeeuwse gemeenten besloten de campagne te verlengen tot en met 2022. Vandaag (donderdag) werd de balans opgemaakt van het afgelopen jaar.

ZIERIKZEE - Het Draagvlakonderzoek en de Jeugdmonitor Zeeland van ZB|Planbureau laten zien dat het drankgebruik onder de jongeren de laatste jaren is afgenomen. Waar in het Draagvlakonderzoek 2013 van de 12 – 15 jarigen 45% aangaf wel eens (iets met) alcohol te hebben gedronken was dit in 2016 43%. Onder de leeftijdscategorie 16 – 17 jarigen gaf 96% in datzelfde onderzoek in 2013 aan wel eens (iets met) alcohol te hebben gedronken, in 2016 is dit gedaald naar 83%. Ook de Jeugdmonitor Zeeland (onder 14 - 15 jarigen) laat een dalende trend zien: in 2015 had 72% wel eens alcohol gedronken (in 2011 was dit 65%, in 2007 80% en in 2004 79%).

Uit het draagvlakonderzoek blijkt tevens dat de gemiddelde startleeftijd waarop Zeeuwse 16 en 17-jarigen voor het eerst een glas alcohol dronken in 2016 lag op 15,1 jaar. In 2011 was dit 14,5 jaar. In vergelijking met 2011 is de startleeftijd in 2016 significant toegenomen. In 2016 dronken 16- en 17-jarige jongeren hun eerste glas alcohol ruim zeven maanden later dan 16- en 17-jarigen deden in 2011.

In het Nalevingsonderzoek verkoop alcohol uit 2016 zien we ten opzichte van 2014 een stijging van de naleving onder commerciële horeca, slijterijen en supermarkten. Bijna de helft (47%) van de commerciële horeca leeft de regels voor de verkoop van alcohol na. In 2014 was dit nog 36%. Dit naleefonderzoek wordt later dit jaar herhaald.

Nieuwe aandachtspunten

Vanaf nu zal de campagne zich ook richten op gezinnen met een lage sociale economische status. Dit kunnen gezinnen zijn die te maken hebben met flink wat tegenslagen. Daarbij valt te denken aan schulden, werkloosheid, relatieproblemen of gezondheidsklachten. Een combinatie van deze problemen is geen uitzondering. 

Doelgroep 55+

De afgelopen jaren is meer aandacht voor deze doelgroep. Uit de gezondheidsmonitor van de GGD Zeeland 2016 blijkt dat 6% van de 65+'ers een zware drinker is (mannen minstens 1x per week 6 of meer glazen per dag, vrouwen minstens 1x per week 4 glazen of meer per dag). Daarnaast is 8% van de 65+'ers een overmatige drinker (mannen meer dan 21 glazen/week, vrouwen meer dan 14 glazen/week).  De campagne 'Laat ze niet (ver)zuipen!' zal dit jaar voor deze doelgroep gaan onderzoeken hoe groot dit probleem is en welke integrale Zeeuwse aanpak effectief kan zijn.

Doelgroep 18-24-jarigen

Waar de campagne zich tot voorkort alleen richtte op jongeren tót 18 jaar is er nu ook aandacht voor de jongvolwassenen tot 24 jaar. In maart vorig jaar bleek uit cijfers van de jeugdmonitor alcoholgebruik onder jongvolwassenen dat 41% van de 21 – 23 jarigen in Zeeland een bingedrinker (minimaal vijf glazen alcohol drinken bij één gelegenheid) is en 10% zelfs een zware bingedrinker is (minimaal vijf keer per maand binge drinken). In 2012 was dit respectievelijk 43% en 13%. Ondanks deze daling is het aantal nog steeds erg hoog. 

Politiecijfers

In totaal zijn er in 2017, 133 jongeren die onder invloed waren van alcohol in aanraking gekomen met de politie. De meeste voorvallen deden zich voor in de gemeente Middelburg (30). Een mogelijke oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat in de gemeente Middelburg een grotere populatie jongeren uitgaat dan in andere grote gemeenten. Echter valt op dat er in de gemeenten Goes en Vlissingen respectievelijk 17 en 10 incidenten waren met jongeren onder invloed van alcohol. 
Dit terwijl deze steden ook populaire uitgaansbestemmingen zijn onder jongeren.

Middelburg 30
Schouwen-Duiveland 17
Goes 17
Kapelle13
Terneuzen 13
Vlissingen 10
Veere 7
Borsele 7
Reimerswaal 3
Hulst 2
Sluis 2
Noord-Beveland 2


Van alle jongeren die onder invloed van alcohol in aanraking kwamen met de politie in 2017 was 70% man (93) en 30% vrouw (40). De jongste overtreder was een 13-jarige vrouw. Dit voorval speelde zich af in de gemeente Schouwen-Duiveland. Zij werd overgedragen aan de alcoholpoli. Opvallend is dat de grootste groep overtreders bestond uit 16-jarigen.
64 van de 133 jongeren werd door de politie doorverwezen naar bureau HALT en/of het Jongeren Interventie Team. Daar konden zij rekenen op een goed gesprek met hun ouders en een hulpverlener.

Symposium

Om de campagne weer een boost te geven organiseert 'Laat ze niet (ver)zuipen!' voor alle betrokken bestuurders, ambtenaren en (keten)partners een symposium. Het doel van dit symposium is om iedereen in Zeeland die zich bezig houdt met alcoholpreventie weer een keer bij elkaar te krijgen. Nieuwe landelijke aanpakken en interventies voor de nieuwe doelgroepen worden besproken en kennis en informatie wordt uitgewisseld. Dit symposium zal plaatsvinden op donderdag 24 mei 2018.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Zeeuwse campagne 'Laat ze niet (ver)zuipen!'? Bekijk de nieuwe website www.lznvz.nl en volg ons op Facebook en Twitter.
 

Meer berichten