Foto: Martin Oudshoorn

Jurylid worden?

Vindt u het leuk om theaterprogramma's te beoordelen? Word dan jurylid van TaZ. De mogelijkheid om te jureren doet TaZ bij het aanbod van nieuwe talenten die aan het begin van hun carrière staan, zoals Nabil op de foto, en een terugkoppeling goed kunnen gebruiken.

De beoordeling gebeurt aan de hand van een invulformulier. Dat is gedaan om eenvormigheid te krijgen in de uiteindelijke beoordeling. Hierbij wordt aan het jurylid om zoveel mogelijk positieve feedback gevraagd waarbij eerlijkheid natuurlijk bovenaan staat. De artiest heeft er anders niets aan. Lijkt u het wat, jurylid? Kijk voor verdere informatie op de website van www.theatersaanzee.com. Als tegenprestatie mogen juryleden voor de helft van de prijs naar de voorstelling. FOTO: Martin Oudshoorn

Meer berichten