Hester Loeff. Foto: Freddy van Nieulande
Hester Loeff. Foto: Freddy van Nieulande (Foto: Freddy van Nieulande)

Belangrijke prijs voor conservator Hester Loeff

Hester Loeff ontving zaterdag uit handen van de heer A. van der Werff, burgemeester van de gemeente Noordoostpolder, de P. van der Lijnaanmoedigingsprijs 2018. De prijs wordt altijd uitgereikt aan een beginnende amateurgeoloog of -paleontologen die al op wetenschappelijk niveau een wezenlijke bijdrage levert aan de geologie of de paleontologie.

ZIERIKZEE - De prijs is genoemd naar de bekende amateurgeoloog Pieter van der Lijn (1870-1964), die een groot aantal wetenschappelijke artikelen publiceerde. Hij was specialist in zwerfstenen ('keien') en hij ontdekte na het droogvallen van de Noordoostpolder dat er ten noorden van Schokland een zeer groot aantal zwerfstenen lagen. Hij pleitte voor het behoud van dit gebied en in 1954 werd dit het eerste wettelijk beschermde geologisch reservaat van Nederland. Het werd naar hem genoemd. Zijn geologische verzameling schonk hij aan het Museum Schokland.
Hester Loeff (1975) is opgeleid als opticien en werkt sedert 2015 als conservator landzoogdieren aan de collectie van het Zeeuws Genootschap, met speciale aandacht voor de fossiele landzoogdieren. Als conservator is zij regelmatig te vinden in het Zeeuws Museum, waar de collectie van het Genootschap beheerd en bewaard wordt. Daarnaast beheert ze de bottencollectie in het Stadhuismuseum in Zierikzee en zij is ook bestuurslid (marketing en communicatie) van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren.

Meer berichten