Logo onseilandschouwen.nl


Foto: PR

Formatieresultaat gepresenteerd in openbare bijeenkomst

Tijdens de raadsvergadering van 26 april heeft de formateur, de heer Lievense, gemeld dat de formerende partijen LSD, CDA / CU, SGP en GL een akkoord hebben bereikt over de inhoud van het collegeprogramma en de voor benoeming voor te dragen wethouders. Het concept collegeprogramma is ter beoordeling voorgelegd aan de raadsfracties. Zij kunnen tot 30 april reageren.

ZIERIKZEE - De consultatieronde van de coalitiefracties heeft niet geleid tot wezenlijke wijzigingen in het concept collegeprogramma. Het formatieresultaat wordt op maandag 7 mei om 19.00 uur in een openbare bijeenkomst gepresenteerd. De bijeenkomst wordt gehouden in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Tijdens de presentatie staat formateur Lievense stil bij het formatieproces en het resultaat van dat proces in de vorm van het collegeprogramma en een voorstel tot benoeming van de wethouders.

Benoeming wethouders
Het formatieresultaat wordt met een raadsvoorstel aan de gemeenteraad aangeboden ter behandeling in de raadsvergadering van 9 mei. In die vergadering worden de wethouders benoemd.

1 reactie
Meer berichten
Shopbox