Geschiedenis in dichtvorm

Stichting Korreltje Zeezout presenteert op zaterdag 19 mei om 15.00 uur in Ellemeet een bijzondere dichtbundel: ‘vaderlandse geschiedenis’ (ISBN 9789402169935).

ELLEMEET - Dertig dichters hebben hun licht laten schijnen op onze geschiedenis en hebben hun bevindingen op ludieke wijze neergeschreven in 211 sonnetten. Er is nog iets extra’s aan ‘vaderlandse geschiedenis’: het is een sonnettenkransenkrans. De 211 sonnetten zijn op ingenieuze wijze in elkaar vervlochten, zo- als bloemen in een krans van bloemenkransen.

Anne-Marie Maartens, voorzitter van Stichting Korreltje Zeezout: ‘Geschiedenis is natuurlijk interessant, maar als je niet oppast, dan is het niet meer dan een opsomming van droge feiten. Door de geschiedenis op poëtische wijze te be- schrijven wordt er een subjectieve laag aan toegevoegd. Dat levert bijzondere kronkels op, want dichters schrijven nooit recht-toe-recht-aan.’

Dat het resultaat een sonnettenkransenkrans moest worden, stond vast. ‘De strakke vorm perkt dichters in,’ zegt Maartens, ‘maar opent ook nieuwe mogelijkheden. Juist door de beperkingen in vorm moeten dichters zich in allerlei bochten wringen om te kunnen zeggen wat zij willen zeggen.’ Onder redactie van Hilde van Beek en Bas Jongenelen werden de lijnen uitgezet en de dichters met zachte dwang en harde hand gedwongen zich strikt aan de regels te houden. Regels over lengte, rijmschema, metrum en hoe de sonnetten aan elkaar gekoppeld moesten worden. De bundel is te koop voor 20 euro.

Meer berichten