De herbestemming van de Grote of Sint Nicolaaskerk is ook een punt van onderzoek. Het wordt steeds lastiger voor de kerkelijke gemeente om het gebouw in stand te houden. FOTO: Anneke Flikweert
De herbestemming van de Grote of Sint Nicolaaskerk is ook een punt van onderzoek. Het wordt steeds lastiger voor de kerkelijke gemeente om het gebouw in stand te houden. FOTO: Anneke Flikweert (Foto: Anneke Flikweert)

'Wij zijn blij met deze stadsvisie'

'Als de basisschool maar kan blijven bestaan in Brouwershaven, dan blijven hier gezinnen wonen.' 'We moeten zorgen dat er huizen bij gebouwd worden, zodat er nieuwe aanwas komt.' 'Ik wil wél graag dat mijn volkstuintje behouden blijft, want ik vind verse groente belangrijk voor mijn kinderen.'

door Anneke Flikweert

BROUWERSHAVEN - Ongeveer 125 bezoekers meldden zich vorige week woensdag in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven, voor de informatieavond van de Stadsvisie 'Ik hou van Brouw!' Er moesten zelfs stoelen bij worden gehaald. Iedereen nam zijn eigen wensen en hoop mee en dat alles omdat ze van Brouw houden. "De laatste jaren is er altijd een grote opkomst," constateert een van de bezoekers. "Dat komt doordat de Stadsraad goed bezig is." Ook de vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen toonden hun belangstelling.

Bij de Stadsvisie draait het om kwaliteit, keuzes maken, Brouwershaven goed neerzetten én goed beheren, legde voorzitter van de Stadsraad Hanno Canters uit. In maart werd de stadsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Dat kon op een nieuwe, snelle manier door de 'BOB-procedure': Beeldvorming - Oordeelsvorming – Besluitvorming. Binnen drie weken kon zo de hele procedure worden afgerond. Deze avond was bedoeld om de belangstellende inwoners te informeren. Hanno Canters: "Het is goed om meningen te delen, op een fijne manier. Wij zijn blij met deze Stadsvisie en trots op het proces."

In de Stadsvisie staan zaken die op korte termijn kunnen worden aangepakt en dingen die op langere termijn geregeld kunnen worden. Intussen is er al heel wat opgeknapt en uitgevoerd en Hanno Canters liep de verschillende items van het uitvoeringsprogramma langs. Het tweedewoningenbeleid is de Stadsraad een doorn in het oog, zo bleek nog eens. "Het was ooit een crisismaatregel, maar zoiets is natuurlijk niet goed voor de leefbaarheid van Brouwershaven." Een OOP- een ouderenontmoetingsplaats, is één van de wensen in het programma. Het groenonderhoud heeft dit jaar en de jaren hierna ook de bijzondere aandacht. De herbestemming van de Grote of Sint Nicolaaskerk is ook een punt van onderzoek. Het wordt steeds lastiger voor de kerkelijke gemeente om het gebouw in stand te houden. In overleg met de Stadsraad en de gemeente wordt nu onderzocht welke nieuwe voorzieningen een plekje kunnen krijgen in het gebouw. Inwoners van Brouwershaven werden vervolgens opgeroepen mee te denken over de inrichting van de Markt in een 'Marktatelier.' Verder werd de Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven gepresenteerd deze avond. De Stichting wil de geschiedenis van Brouwershaven bewaren en 'beleefbaar' houden voor een groot publiek en de culturele levendigheid vergroten. Een van de eerste hoogtepunten wordt de manifestatie 'Dichter bij Cats', in september. Ook het Maritiem Greenpoint werd gepresenteerd: het idee is om met een boot met elektromotor rondvaarten over de Grevelingen te organiseren, vanaf de Haven Zuidzijde.

Er is al van alles bereikt in Brouwershaven: oude bordjes werden weggehaald, het strandje mooi gemaakt, verlichting van het molentje vervangen, nieuwe trapleuningen en banken geplaatst en er staat een spreuk van Jacob Cats op de kademuur en er is een fietsenstalling gemaakt bij de bushalte. In het uitvoeringsprogramma van de stadsvisie staan nog tal van zaken op de planning.

De Hulpkring Brouwershaven is sinds kort van start gegaan. Een groep enthousiaste vrijwilligers is graag bereid kwetsbare of oudere stadsgenoten te helpen. Een boodschap doen bijvoorbeeld, of een lamp verwisselen, de afvalcontainer buiten zetten. De hulpkring is bereikbaar op telefoonnummer 06-15212397.

Meer berichten