De vier wethouders die Schouwen-Duiveland gaan besturen werden maandag 7 mei voorgedragen. Op 9 mei werden zij geïnstalleerd, tijdens de raadsvergadering. FOTO: PR
De vier wethouders die Schouwen-Duiveland gaan besturen werden maandag 7 mei voorgedragen. Op 9 mei werden zij geïnstalleerd, tijdens de raadsvergadering. FOTO: PR (Foto: Anneke Flikweert)

Wie gaat ons eiland besturen?

Wie gaat Schouwen-Duiveland besturen, was de vraag na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Want met een uitslag alleen ben je er nog niet. Er moeten partijen bij elkaar gezocht worden en die partijen moeten weer mensen leveren die weten waar ze het over hebben.

door Anneke Flikweert

ZIERIKZEE - Robbert Lievense, als lijsttrekker van de LSD, de partij die de meeste stemmen behaalde, werd (in)formateur. Zijn (in)formatieopdracht werd: 'Verken de mogelijkheden van de vorming van een college dat een voldoende en zo mogelijk breed draagvlak heeft in de gemeenteraad.' Op 26 maart startte hij met zijn gesprekken. In een aantal gespreksronden inventariseerde Lievense de wensen en knelpunten. Bevatten de verkiezingsprogramma's eventueel standpunten die voor de andere partijen op voorhand onbespreekbaar zouden zijn? Gaandeweg de formatiefase bleek dat de overeenkomsten groter waren dan de verschillen. Het collegeprogramma, getiteld 'Verbindend verder,' met daarin de voor de partijen relevante ambities en afspraken werd afgelopen maandag, 7 mei, gepresenteerd aan de pers. Het collegeprogramma bouwt voort op de met 'Tij van de Toekomst' ingezette doelen.

Het collegeprogramma is ingedeeld in de thema's Wonen, Werken en Verblijven, en Bestuur en organisatie. Een aantal 'highlights': Watergebonden bedrijvigheid is belangrijk voor de economie. Daarom wil het college actief participeren in het realiseren van de doorlaat en getijdencentrale in de Brouwersdam. De belangen van landbouw en visserij worden daarbij meegenomen. Energie besparen en nieuwe ontwikkelingen om energie op te wekken hebben de aandacht. Het is belangrijk bedrijven te stimuleren in plaats van te dwingen. Innovaties in de landbouw worden aangemoedigd. Er is ruimte voor ondernemers en bedrijvigheid. Elk dorp en elke stad heeft daarbij zijn eigen doelgroep. De bereikbaarheid is belangrijk. De uitvoering van de Participatiewet wordt vertaald in een beschutte plek bij De Zuidhoek voor mensen met een indicatie. Daarnaast worden nieuwe aanmeldingen zo snel mogelijk naar (beschut) werk toegeleid. Een goede samenwerking tussen ondernemers en onderwijs is belangrijk. De 'Band met Schouwen-Duiveland' blijft in beeld. Er is daarbij aandacht voor kunst en cultuurhistorie, maar ook voor de streekproducten. Een goed voorzieningenniveau behouden zorgt voor behoud van de leefbaarheid op ons eiland. De nadruk ligt op bundelen van voorzieningen, letten op betaalbaarheid en bereikbaarheid. Bij wonen gaat het om maatwerk en actualiteit. Langer zelfstandig wonen is belangrijk, een goede woningvoorraad per kern en toestroom van nieuwe inwoners. Het tweedewoninggebruik moet gereguleerd worden. De leefbaarheid binnen de kernen is belangrijk en er is aandacht voor vrijwilligers en mantelzorg. Zorg en ondersteuning van inwoners die dat nodig hebben wordt gegarandeerd, ook als de wettelijke middelen daarvoor niet toereikend zijn. Schouwen-Duiveland moet een prachtig vakantie-eiland blijven. Het draait daarbij niet om 'meer,' maar om 'beter.'

Als wethouder zijn voorgedragen: Jacqueline van Burg (LSD) wethouder Leefomgeving en eerste locoburgemeester, Daniël Joppe (CDA / CU) wethouder Economische zaken, maatschappelijke voorzieningen en sport, Cees van den Bos (SGP) wethouder Sociaal Domein, onderwijs en arbeidsmarkt en Ankie Smit (Groen Links) wethouder Energietransitie, welzijn en volksgezondheid.

Meer berichten