O kijk hier, oude foto's!

Ter gelegenheid van de reünie van het Pontes Pieterzeeman is nu tot en met 2 juni de expo te zien: 'O kijk, foto`s van ver voor de school hier stond!'

Deze hangt achter de gangramen van de Openbare Bibliotheek aan de schoolzijde. Daarbij onder andere enkele zeldzame foto`s van rond 1900 van de stad in vogelvlucht, waarop te zien is dat deze nog is omringd met akkers. Waar nu de school en de wijk staan werd eeuwenlang de grond verbouwd met paardenkracht. Er zijn opvallend weinig boerderijen te zien. Die lagen vaak binnen de wallen of de grond was zelfs van echte stadjers die deze dan lieten bewerken of verpachtten. Op de laatste foto van deze serie is net de grond voor de school bouwrijp gemaakt. Tijdens de reünie is er nog een expo van de reünisten over de school. De expo is vrij en laagdrempelig te bekijken op alle uren dat of de school of de bieb open is.

Meer berichten