Logo onseilandschouwen.nl


Gratis hulp bij solliciteren in de bieb

Onder de titel Walk&Talk houdt Bibliotheek Oosterschelde op 27 juni in de Bibliotheek Zierikzee een gratis bijeenkomst voor werkzoekenden. Hier wordt aan iedereen die van baan wil veranderen of werk zoekt de kans geboden om ervaringen te delen.

ZIERIKZEE - Bovendien krijgen de deelnemers bij iedere bijeenkomst tips en suggesties van verschillende ervaringsdeskundigen en professionals, die helpen om zich goed te presenteren en een geschikte baan te vinden. Een lidmaatschap van de Bibliotheek is niet noodzakelijk om deel te nemen. Gastspreker Jory van der Meer van Meerimago vertelt wat je moet weten om een goede eerste indruk te geven. Kleding, kleur, en tips & tricks. Van 10.00-12.00 uur. Aanmelden via www.bibliotheekoosterschelde.nl/walkentalk

Meer berichten
Shopbox