Klaas Mandemaker, vroeger schoolhoofd en Debora de Bruijne, het huidige schoolhoofd, kijken naar oude schoolfoto's. FOTO: Anneke Flikweert
Klaas Mandemaker, vroeger schoolhoofd en Debora de Bruijne, het huidige schoolhoofd, kijken naar oude schoolfoto's. FOTO: Anneke Flikweert (Foto: Anneke Flikweert)

Nog één keer omkieke in Zonnemaire

Een droevig feestje, afgelopen vrijdag, maar niettemin was de stemming best opgewekt. Radarschool Zonnewijzer in Zonnemaire opende voor het laatst de deuren voor belangstellenden en voor de leerlingen was er 's avonds een feestje.

door Anneke Flikweert

ZONNEMAIRE - 'We willen u uitnodigen om nog één keer in onze school te komen kijken. Nog één keer 'omkieke' en dan gaat de school sluiten. We heffen graag het glas met u,' stond er op de uitnodiging. "Deze receptie is eigenlijk vooral bedoeld voor de mensen in het dorp," vertelt directeur Debora de Bruijne. "We hebben straks een maaltijd met de kinderen en het eindfeest." Buiten op het schoolplein kraampjes en een springkussen, in de hal van school taartjes met een toepasselijk plaatje en allerlei lekkers. Er was inderdaad veel om naar 'om te kieken,' prachtige oude foto's, werkjes van leerlingen, foto's van de huidige leerlingen en een heuse videofilm, gemaakt door de leerlingen zelf, waarin ze een tijdreis maakten. Aan de muur ook de eindresultaten van een taal- en kunstproject in samenwerking met Saskia Eggink en Marco van de Plasse. Onder de titel 'Vooruit! Zeventien kinderen kijken nog één keer achterom' werkten Eggink en Van de Plasse met de kinderen aan een expositie, over de meest bijzondere momenten op school.

Ook Klaas Mandemaker keek achterom. "Het is nu een half jaar duidelijk dat de school gaat sluiten, maar het viel me toch rauw op het dak," bekent hij. Klaas Mandemaker kwam met zijn Clasien in Zonnemaire wonen in 1956. Hij was toen 21 en werd hoofd van de openbare school: het jongste schoolhoofd van Nederland. In 1985 werd de openbare school opgeheven en bleef de christelijke school voortbestaan. "Ik had nog even de hoop dat het een samenwerkingsschool zou worden." De openbare school stond vroeger aan de Oostweg, de latere smederij van De Bie, de familie Mandemaker woonde in een huis daarnaast. De christelijke school bevond zich destijds onderaan de Veerdijk. In 1963 werd een nieuwe lagere school aan de Zuidweg geopend: met voor elke school twee lokalen. Op die plek stond eerst de boerderij van Ganzeman. Mandemaker: "Zo'n nieuw gebouw was fantastisch; met centrale verwarming zelfs. In het oude gebouw hadden we nog van die hoge, grote kolenkachels, die gestookt werden met cokes." Tegenover de school was een aparte kleuterschool. In 1986 werd er één schoolgebouw van gemaakt: de Bijzondere Basisschool Zonnemaire. "Kijk, waar nu die deur zit, was eerst een muur."

"Tweeënzestig jaar geleden is wel een hele tijd," constateert Klaas Mandemaker. "Ik ben nu 83. Destijds hadden we veel contact met andere scholen, in het zogenoemde 'kleine scholenproject.' Ook met Piet Dekker, het hoofd van de christelijke school, was er goed contact. Het ging over identiteit en verschillen, maar kinderen trokken zich daar niks van aan. Die speelden gewoon samen." "Behalve als het sneeuwde," gnuiven sommige oud-leerlingen. "Dan was het 'de openbaren tegen de christelijken' en andersom, met sneeuwballen."

Radarschool Zonnewijzer in Zonnemaire telde in het afgelopen jaar nog 17 leerlingen en fuseerde met de Johan Louis de Jongeschool in Zierikzee. In het nieuwe schooljaar zou alleen groep 7 nog overblijven: de onderbouwleerlingen gingen al naar Zierikzee. Een aantal ouders richtte een stichting op die een schoolbus wil laten rijden tussen Zonnemaire en Zierikzee, in samenwerking met sponsors en vrijwilligers.

Meer berichten
Shopbox