Foto: PR

Gemeenteraad gaat vergaderwijze aanpassen

De gemeenteraad heeft besloten de vergaderwijze bij te stellen. Donderdag 30 augustus wordt de bijstelling ingevoerd, de eerste vergaderavond na het zomerreces. Vanaf deze datum wordt de ene week een oordeelsvormende vergadering gehouden in commissieverband, met aansluitend de besluitvorming in een raadsvergadering; de andere week wordt gereserveerd voor een (beeldvormende) informatiebijeenkomst.

ZIERIKZEE - Bij de invoering van het BOB-vergadermodel is afgesproken om de nieuwe vergaderwijze tijdig te evalueren en desgewenst bij te stellen. Uit de evaluatie is gebleken dat door het wekelijkse vergaderen de vergaderdruk enorm gestegen is. Naast de vergadering op donderdagavond staan er regelmatig ook nog raadsinformatiebijeenkomsten gepland op de maandagavond.
Sinds januari 2018 vergadert de gemeenteraad wekelijks volgens het BOB-vergadermodel. Dit model gaat uit van de fasering Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De eerste twee stappen (Beeldvorming en Oordeelsvorming) vinden plaats in de commissievergadering. In dezelfde of de daaropvolgende vergadering neemt de gemeenteraad als derde stap een besluit. Donderdag 5 juli is de laatste vergaderavond van de gemeenteraad voor het zomerreces. Op 30 augustus worden de vergaderingen weer hervat volgens de bijgestelde vergaderwijze.

Meer berichten
Shopbox