Foto: pr

Toch nog een BIZ in Renesse

Bij monde van wethouder Daniël Joppe is bekend gemaakt dat de nieuwe stemming onder de ondernemers binnen de BIZ-zone Groot-Renesse een positieve uitslag kent. Vanaf eind mei konden de ondernemers hun stem uitbrengen voor of tegen de instelling van de BIZ. Met deze positieve uitslag zal de door de gemeenteraad vastgestelde BIZ verordening per 1 januari 2019 voor vijf jaar van kracht zijn.

RENESSE - De BIZ-stemming heeft plaatsgevonden onder regie van de gemeente. Wethouder Joppe: "De afgelopen najaar gehouden stemming kende een aantal procedurele fouten die de stemmingsuitslag hebben beïnvloed. Om die reden hebben de ondernemers om een nieuwe procedure gevraagd. In goed overleg en na toetsing van alle wettelijke kaders heeft het college hiermee ingestemd. Ook de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft de verordening nagenoeg unaniem opnieuw vastgesteld. Deze stemming is probleemloos verlopen en geeft dus een reëel beeld. Ik zie dit als een positieve ontwikkeling voor de ondernemers in Renesse. Met deze uitslag kunnen zij verder met de uitvoering van hun plannen."

62,66 procent van de stemgerechtigde ondernemers heeft een geldige stem uitgebracht, daarvan heeft 69,7 procent voor de BIZ gestemd en de WOZ-waarde van deze voorstemmers was ruim hoger dan de WOZ-waarde van de tegenstemmers. Daarmee is aan alle drie BIZ-toetsen voldaan en kan de verordening in werking treden per 1 januari 2019.

Natuurlijk is ook de voorzitter van de Ondernemers Vereniging Renesse (OVR), Anton Krijnse Locker blij met deze positieve uitkomst, vooral ook omdat er nu geen enkele reden is om aan de juistheid van de uitslag te twijfelen. "In het komende halfjaar zullen wij als OVR de verdere voorbereidingen treffen voor de inrichting van de nieuwe structuur met de BIZ. Wij zullen ons uiterste beste doen om goed te blijven kijken en luisteren naar de belangen van alle ondernemers, ook zij die kritisch zijn over de BIZ-constructie en zullen alle BIZ-betalers de ruimte geven om invloed te hebben op de plannen en de bestedingen van de gelden", aldus een zeer gemotiveerde OVR voorzitter.

De doelstellingen zijn vooral om te komen tot professionalisering van de ondernemersorganisatie en tevens om extra te investeren in de verdere positionering van 'Renesse aan Zee'. De BIZ-constructie maakt het daarnaast mogelijk om te komen tot een echte collectiviteit van ondernemers waaraan alle ondernemers op basis van solidariteit een financiële bijdrage leveren.

Met ingang van 2019 zal dan ook de traditionele contributie aan de vereniging OVR voor de BIZ-ondernemers komen te vervallen. In plaats daarvan ontvangen zij met ingang van 2019 van de gemeente een BIZ-heffing op basis van de WOZ-waarde van de panden waar zij gebruik van maken. Deze BIZ-heffingen zullen vervolgens door de gemeente worden doorgestort aan de stichting Ondernemersfonds Groot-Renesse. De BIZ-ondernemers voeren daarmee de plannen uit die zijn opgesteld.

Anton Krijnse Locker bedankt naast de ondernemers die in meerderheid een positieve stem hebben uitgebracht ook de projectgroep, de ambassadeurs en de gemeente voor hun inspanningen om tot dit resultaat te komen. Hij is er van overtuigd dat deze stap daadwerkelijk zal bijdragen aan de slogan van het project 'samen investeren in een gastvrij en economisch sterk Renesse'.

Meer berichten
Shopbox