Op dit moment heeft Stichting Scheldekat 111 kittens die verzorgd worden en een nieuw plekje zoeken. FOTO: Stichting Scheldekat
Op dit moment heeft Stichting Scheldekat 111 kittens die verzorgd worden en een nieuw plekje zoeken. FOTO: Stichting Scheldekat (Foto: Stichting Scheldekat)

Verwilderde katten laten afschieten?

Anneke Flikweert

Kadernota Natuurwetgeving

Stel je woont aan de rand van een dorp of stad en je mist je kat al een paar dagen. Later hoor je dat er jagers zijn geweest en dat je geliefde Minoes zomaar is doodgeschoten. Dat scenario zou zomaar in gang gezet kunnen worden als de Nota Natuurwetgeving in werking treedt, die op 7 december in de vergadering van de Provinciale Staten van Zeeland behandeld wordt.

In december 2017 werd de startnota Beleidsnota Natuurwetgeving vastgesteld. Daarna volgde de Kadernota Natuurwetgeving, met daarin 26 keuzes voor mogelijk beleid. De keuzes hebben betrekking op negen verschillende onderwerpen, waaronder actieve soortenbescherming, gebiedsbescherming en jacht en beheer. De concept kadernota is voorgelegd aan vier bestaande overlegstructuren en het brede publiek, middels internetconsultatie. Ook kwamen er individuele reacties binnen. Na afweging is een aantal voorkeursalternatieven in de voorgelegde keuzes gewijzigd. Wat nu voorligt is de Kadernota Natuurwetgeving waarin de reacties zijn verwerkt. Nagenoeg alle geraadpleegde partijen gaan voor keuze 21.2, concludeert de provincie, waarbij niet alleen diersoorten die schade aan de landbouw berokkenen, zoals de verwilderde postduif en de boerengans met het geweer bestreden mogen worden, maar ook soorten die schade aan de natuur toebrengen, zoals de verwilderde kat. Met deze kaders wordt nu een Nota Natuurwetgeving voorbereid, ter behandeling in de vergadering van Provinciale Staten op 7 december 2018.

Beheer zwerfkatten

Marleen Drijgers, van Stichting Scheldekat is furieus. "In een aantal geraadpleegde instanties, zoals Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap, zitten jagers op sleutelposities en die hebben de doorslag gegeven bij deze keuze. Wij hebben een landelijke ontheffing, via de Stray Animal Foundation, voor vijf jaar, om zwerfkatten en verwilderde katten op te vangen. te castreren of steriliseren en te chippen. Wij vangen ze tot de allerlaatste kat. Deels worden de dieren teruggezet in hun leefgebied, waarna we ze ook daar verzorgen. Dat doen we al twintig jaar en dat werkt heel goed. Jagers willen gewoon graag schieten, maar dat is niet de beste manier om het probleem van zwerfkatten op te lossen. Wij hebben een aantal projecten door heel Zeeland. De aantallen zwerfkatten nemen af en we houden het heel goed onder controle: het is een effectieve methode, in tegenstelling tot afschieten. Dan schiet een jager een paar katten af en de rest jongt gewoon weer aan."

Verschil niet te zien

Een groot probleem bij het afschieten van verwilderde katten is dat het verschil tussen een verwilderde kat en een huiskat niet zichtbaar is. Marleen Drijgers: "Zelfs wij zien het verschil niet gelijk en dat geldt ook voor onze dierenarts. Soms miauwt een kat en dan weet je: dat is een tamme. Maar soms merk je het pas na een dag, als de eerste stress van het vangen voorbij is." Stichting Scheldekat roept mensen op de petitie op Facebook en de website van de stichting te tekenen en zo hun stem te laten horen naar de provincie, maar ook aan de politieke partijen. "Stel je bent verhuisd en je kat is verdwaald of vermist. Je moet er toch niet aan denken dat het dier dan wordt afgeschoten."

Meer berichten