Het allerbelangrijkste is dat pleegouders een pleegkind structuur, warmte en veiligheid kunnen bieden. FOTO: Combinatie Jeugdzorg.
Het allerbelangrijkste is dat pleegouders een pleegkind structuur, warmte en veiligheid kunnen bieden. FOTO: Combinatie Jeugdzorg.

'Uitbreiding van het pleegouderbestand is van groot belang'

Juvent heeft verspreid over heel Zeeland inmiddels zo'n 500 pleeggezinnen. "Toch zijn dat er nog altijd te weinig", vertelt Annemieke Martens van Juvent. Zij houdt zich bezig met de werving van nieuwe pleeggezinnen en brengt het thema steeds onder de aandacht.

ZIERIKZEE - "Als een kind, om wat voor reden dan ook, niet meer thuis kan wonen, gaan we op zoek naar een gezinsvervangende situatie. In de eerste instantie kijken we naar de mogelijkheden in het netwerk van het kind. Een kind in de vertrouwde omgeving laten, is (bijna) altijd het uitgangspunt. Als het kind daar niet terecht kan, dan zoeken we een geschikt pleeggezin. Een goede match tussen het kind en het pleeggezin is bepalend voor het succes van een plaatsing. We zoeken dan ook allerlei soorten gezinnen. Jonge mensen, gepensioneerden, mét kinderen of zonder kinderen, alleenstaanden, voor tijdelijke of juist langdurige opvang." Op Schouwen-Duiveland zijn er nog maar een paar pleeggezinnen die plek hebben voor een pleegkind. Dat is te weinig om voor alle vragen een passende match te vinden. Uitbreiding van het pleegouderbestand is daarom van groot belang.

Alle info over het pleegouderschap via www.juvent.nl bij 'Pleegouder worden'. Ook is er een informatieavond op 3 oktober in het gemeentehuis in Zierikzee, van 20.00 tot 22.00 uur. Daar vertellen pleegouders hun ervaringen en is er mogelijkheid tot het stellen van vragen aan professionals. Aanmelden via juvent.nl

Meer berichten