Foto: Karin Wagter

Opknapbeurt voor de Lagezoom

Van 29 oktober tot en met 30 november 2018 werkt Provincie Zeeland aan de Lagezoom (N652) bij Renesse.

RENESSE- Tussen de Stoofweg en de Roelandsweg wordt de rijbaan een stuk breder. De Lagezoom is te smal naar huidige maatstaven. Daarom wordt de hoofdrijbaan verbreed van 6 naar 7,5 meter. Aan beide kanten van de weg komt een strook grasbetontegels met een breedte van 80 cm. Hiermee verbetert de veiligheid op de Lagezoom, omdat je stuurfouten makkelijker kunt corrigeren. Tot slot krijgt de weg nieuw asfalt.
Hoewel we overlast zoveel mogelijk proberen te beperken, brengen de werkzaamheden enige hinder met zich mee. De hoofdrijbaan is tijdens de werkzaamheden afgesloten. De parallelweg is tijdelijk gesloten voor fietsers; voor automobilisten geldt eenrichtingsverkeer. De omleidingsroutes worden aangegeven met gele borden.

Hoe lopen de omleidingsroutes? 
1. Verkeer vanuit Burgh-Haamstede naar Renesse-Centrum, Rotterdam en Zierikzee wordt omgeleid via Roelandsweg, Hogezoom, Lange Reke, Korte Reke en Stoofweg (N651).
2. Verkeer vanuit Ellemeet en Noordwelle naar Renesse-West, Transferium en bedrijventerrein Duinzoom wordt omgeleid via de noordelijke parallelweg. Hier geldt tijdelijk één-richtingsverkeer ingesteld in de richting Stoofweg-Roelandsweg.
3. Verkeer vanuit Ellemeet en Renesse-Centrum naar Burgh-Haamstede en Middelburg wordt omgeleid via de Stoofweg (N651) en de Serooskerkseweg (N57).

Meer berichten