Archieffoto van VluchtelingenWerk.
Archieffoto van VluchtelingenWerk. (Foto: )

Statushouders zetten stap in integratie

ZIERIKZEE - Woensdag ontving een nieuwe groep statushouders het certificaat als bewijs dat zij het participatietraject goed doorlopen hebben. Ruim 25 inwoners, gevlucht uit landen als Syrië, Eritrea, Afghanistan, Somalië en Oeganda, hebben de afgelopen weken participatielessen gevolgd. In vijf ochtenden of middagen sprak de cursusleidster van VluchtelingenWerk met de deelnemers over de onderwerpen waarden, normen en sociale regels, vrijheid en gelijkwaardigheid, participatie en solidariteit en geestelijke en lichamelijke gezondheid. Tijdens die bijeenkomsten – in het Ondernemersatelier aan het Calandplein – waren er ook gastsprekers zoals de wijkagent, klantmanagers van de gemeente en de Zuidhoek en van SMWO. Onderdeel van het participatietraject was een bezoek aan het Watersnoodmuseum. De deelnemers waren zeer onder de indruk en herkenden de beelden over vluchten en opnieuw beginnen. Voor statushouders met kinderen was er in de 'week van de opvoeding' een aanvullende bijeenkomst over opvoeden in twee culturen.

Participatieverklaring
Alle statushouders in Nederland zijn verplicht de participatieverklaring te ondertekenen na minimaal twee workshops te hebben gevolgd. De gemeente Schouwen-Duiveland koos voor een verdiepingstraject van vijf of zes bijeenkomsten. Zij beschouwt het traject als een manier om beter in te burgeren en te integreren in de gemeente. VluchtelingenWerk Schouwen-Duiveland kreeg de opdracht van de gemeente het participatietraject uit te voeren. De deelnemers die op 7 november hun participatieverklaring ondertekenen, vormen de derde groep die dit traject heeft gevolgd.

Meer berichten