Aannemer Verboon Maasland verzorgt een flinke klus. In totaal wordt er 17 hectare aan nieuw eiland aangelegd. FOTO: RPS
Aannemer Verboon Maasland verzorgt een flinke klus. In totaal wordt er 17 hectare aan nieuw eiland aangelegd. FOTO: RPS (Foto: )

Eilandjes voor broedvogels bijna klaar

Voor de Kerst zijn de nieuwe vogeleilanden in de Grevelingen aangelegd. De planning van Staatsbosbeheer loopt op schema. Wat kunnen we verwachten op deze nieuwe stukjes natuur? Deze krant vroeg er naar bij Cees van de Zande, projectmanager van RPS, het ingenieursbureau dat Staatsbosbeheer adviseert. "Het ontwerp is nauw afgestemd met natuurorganisaties en beroepsvissers."

door Gerrit van Loon

GREVELINGEN – "Een stukje teruggeven aan de natuur", zo betitelt projectmanager Cees van de Zande hetgeen wat er nu gebeurt in de Grevelingen. Want daar, in het grootste zoutwatermeer van West-Europa is iets bijzonders gaande. De eilandjes Markenje, Kleine Stampersplaats en de Kabelaarsbank krijgen meer body. "Door de wind en golfslag waren die steeds verder afgekalfd. We spuiten nu zand op en verplaatsen het naar deze eilandjes toe, zodat ze worden uitgebreid en opgehoogd. Later werken we het af met het toevoegen van schelpen, krukkels bijvoorbeeld", aldus Van de Zande.

Door de aanleg van de Deltawerken hebben de kustbroedvogels minder plek om te broeden. Met de ophoging en uitbreiding van de eilanden creëert Staatsbosbeheer gunstigere broedmogelijkheden. Vooral de kustbroedvogels als de strandplevier, kluut, stern en visdief hebben daar profijt van. Vogelsoorten die in de Grevelingen in aantallen teruglopen. Op de nieuwe eilandjes voelen ze zich veilig, omdat roofdieren van het vasteland ze niet kunnen benaderen. Dreigt er vanuit de lucht gevaar, dan kunnen ze door het vrije uitzicht op tijd in actie komen.

60.000 kuub zand

Het projectgebied ligt in de provincies Zuid-Holland en Zeeland en heeft raakvlakken met twee gemeenten: Schouwen-Duivenland en Goeree-Overflakkee. Het beheer is voor Rijkswaterstaat. De uitvoering valt onder de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer. De tot standkoming van deze eilandjes voor de broedvogels loopt dus via veel ambtelijke schijven. Aannemer Verboon Maasland doet het zware werk. In totaal wordt er 17 hectare aan nieuw eiland aangelegd. Hiervoor wordt 60.000 kuub zand verzet en 250 vierkante meter aan schelpen verwerkt.

Verboden gebied

Wie denkt even een kijkje te kunnen nemen bij de nieuwe natuureilandjes, heeft het mis. De eilanden zijn verboden gebied, omdat er bij wet beschermde soorten broeden en verblijven. Die mag je niet verstoren. Je kunt er ook niet makkelijk bijkomen. Het Natura 2000-gebied ligt in een bijzondere omgeving. Minimaal een halve dag kost het je om er te komen. Eerst een stukje varen en de rest moet te voet door het water.

Vogelspotters

"Nee, er zijn zover ik weet nu nog geen webcams op de vogeleilanden. De echte vogelspotters weten de plekken om goed te kunnen observeren wel te vinden. Op de dijk bij Ouddorp heb je bijvoorbeeld goed zicht", aldus Van de Zande.

Markenje, Kleine Stampersplaat en de Kabbelaarsbank zijn volgens ingenieursbureau RPS geen items uit de sprookjes van Grimm. "Maar juist eilanden in de Grevelingen die straks beduidend meer body krijgen. Om de broedmogelijkheden voor kustbroedvogels als de strandplevier, kluut en visdief te vergroten.

Meer berichten