Columnist Endrik
Columnist Endrik (Foto: Marieke Mandemaker)

Column Endrik over Vierwaark

Trek is 't ouwejaer in dan è m'n wî 't gebrukelijke geknal in gesis overdag, meêstentieds as gevolg van 't gedrag van de joenge pubertjes. Ik aarhere m'n eihe dae nie an, want die spelletjes è'k zaalf ok edae. Wulder aode as joengers van tiene, toe dat ons in september 1944 bevrijd waere dû de Engelse, de tied van ons leven. Kohels konde wulder eêl maklijk kriehe. M'n aelde 't kruut d'r uut, grieshroene staefjes, wikkelde ze in 'n krante, an eên kant dicht'ebonde in aode zô 'n raket. Die vloog over 't dek van ons uus, maansen wat vonde m'n dat moôi!

De leehe ulzen van de kohels deeje m'n in 'n viertje goôie, waer of m'n dichtebie stienge. Te dichtebie, want 't gieng nie aoltied goed. Ik wete nog, dat eêne van 't krootje d'n uls tehen z'n knie kreeg in dat dee flienk bloeie. Toe bin ons wè heschrokke. Dust ik behriepe, dat onze pubers van noe 't knallen eêl moôi vinde. Mâ ik è maklijk praeten, ik è gin ond of katte in ik wete dat vee eihenaers van zukke beêsten d'r andester over dienke. Die zouwe noe 't liefste eêmae gin vierwaark mî wille. Ik mot noe toch wat bekenne. Ik vinde 't eêl goed dat ons nog naer vierwaark kunne kieke. Op ouwejaersaeven doe m'n om twaolf ure de gerdienen ope in gae vô 't raem stae om te kieken oe vee feêstvierders op Renisse speciaol vô ons vierwaark ofsteke. Wulder vinde dat aarg moôi in as m'n 'n aolf ure gekeken è doe m'n de gerdienen wî dicht in gae tevree nae baade. M'n 'ope dat de maansen, die aol dat moôis deeje ofsteke, niks overkomme bin, aolebeie d'r oahen nog è in nie op de EHBO trechte gekomme bin. In dat de benauwde beêsten, die 'n eêlen ouwejaersdag binne moste zitte, wî opkeuvere.

In 't volhende stikje è m'n 't over oliekoeken.

Meer berichten