Foto:

Enquête peilt de liefde voor ons Zeeuwse landschap

Ons kleine, drukke land verandert onvoorstelbaar snel: de open ruimte in Nederland neemt met acht hectare per dag af. Daarom vraagt de Nationale Landschap Enquête alle Nederlanders zich uit te spreken over hoe we willen dat Nederland er uit ziet.

ZIERIKZEE - Windmolens, recreatiewoningen en bedrijventerreinen verrijzen her en der. Willen bewoners en bezoekers kunnen blijven genieten van de prachtige Zeeuwse vergezichten, dan hoeft het landschap niet op slot, maar vraagt dat om regie en integrale plannen met oog voor natuur en landschap. De overgang naar duurzame energie is van het grootste belang. Er zijn nog grote oppervlaktes lege daken op woningen, kantoren en andere bouwwerken. Daar is nog ruimte voor zo'n 145 miljoen zonnepanelen, maar ondertussen kijken steeds meer bestuurders met vragende ogen naar natuurgebieden en open ruimte om de energieopgave te realiseren. Daarnaast is onze landbouw gericht op economische topprestaties. Als grootste voedselexporteur van de wereld op de Verenigde Staten na, is in ons buitengebied een kaalslag gaande. Met de focus op productie, verdwenen sinds de jaren 50 talloze sloten, hagen en bomen en veranderde veel landbouwgrond in gebieden waar slechts één plantensoort op groeit: eiwitrijk gras voor de koeien. Het levert meer productie op, maar ondertussen veranderde het boerenland dusdanig dat talloze vogels op de rode lijst van bedreigde soorten gekomen zijn. En de schoonheid van het oudhollandse cultuurlandschap vind je bijna alleen nog in oude olieverfschilderijen. Laten we dit voortduren of zetten we in op meer natuurinclusieve landbouw? Er is een groot tekort aan woningen. Zeventien miljoen mensen hebben recht op een dak boven hun hoofd. Dat betekent dat er de komende jaren een miljoen woningen moeten worden bijgebouwd. Maar regie hierop lijkt te ontbreken. Als – optimistisch bekeken – de helft van die opgave binnenstedelijk kan worden opgelost, is nog zo'n 15.000 hectare open ruimte nodig om aan de vraag te voldoen. Dat is anderhalf keer de oppervlakte van een stad als Den Haag. Maar welke open ruimte offeren we hiervoor op? En wie beslist hierover? Tot 9 januari 2019 kan de enquête worden ingevuld via www.natuurmonumenten.nl/landschap

Meer berichten