Foto:

O, kijk hier, oude foto`s

Bij de nieuwe expo-editie 'O kijk, hier Zierik langs de Ee!' worden oude foto`s en meer gebruikt om te speuren naar echte beelden van nog oudere tijden om deze weer op locatie te tonen.

ZIERIKZEE - Deze foto, van rond het jaar 1910, geeft een inkijkje vanaf het Havenplein van Zierikzee richting De Mol. Het Havenplein is in 1872 ontstaan door demping van een deel van de Oude Haven. Deze liep daarvoor tot Concordia. Dat is, heel bijzonder en mooi, te zien op een van de alleroudste straatfoto`s van Zierikzee, die ook al eerder geëxposeerd is. Op de foto hierbij is goed te zien dat van Concordia in 1910 alleen nog het hoge linkerdeel bestond. Daaraan doorlopend zie je de achterkanten van de huizen aan de Appelmarkt. Allen hebben tot aan de Mol ruime tuinen. Oude kaarten tonen dat de Oude Haven eerst nog veel verder doorliep, langs de Mol richting Schuithaven. Het deel langs de Mol is al wat eerder gedempt en dat voor de fotografie bestond. Die verdere loop is zo dus evengoed ook op foto tamelijk goed herkenbaar, omdat er op dat gedempte deel langs de Mol, ook in 1910, alleen nog tuinen waren aangelegd. Kijk ook op de projectsite van Stichting Vlam www.Okijkhier.nl.

Meer berichten