Ombudsman Gertjan van der Brugge (links) en substituut Johanneke Bosschaart-van Heukelom. FOTO: AART VAN BELZEN
Ombudsman Gertjan van der Brugge (links) en substituut Johanneke Bosschaart-van Heukelom. FOTO: AART VAN BELZEN (Foto: PR De Zeeuwse Ombudsman)

Ombudsman is er voor elke Zeeuw

Iedereen kent de Ombudsman, maar niet iedereen kent de Zeeuwse Ombudsman. Wie is hij, wat doet hij precies en wat kan hij voor mij betekenen? De Ombudsman en zijn substituut zijn werkzaam vanuit Middelburg en Ons Eiland Schouwen sprak met hen.

door Mark Lobbezoo

MIDDELBURG - Al vier jaar is Gertjan van der Brugge werkzaam als de Zeeuwse Ombudsman, maar al langer, sinds 2000 bestaat de Stichting de Zeeuwse Ombudsman. Eerst was er een Ombudscommissie, sinds vorig jaar is het een eenmansfunctie. Maar eigenlijk zijn ze met twee personen, want er is ook een substituut Ombudsman, een Ombudsvrouw welteverstaan, Johanneke Bosschaart-van Heukelom, tevens werkzaam als secretaris. Beide functies zijn parttime en ze zijn volledig onafhankelijk in hun werk. De Zeeuwse Ombudsman is werkzaam voor alle dertien Zeeuwse gemeenten alsmede voor instanties als Sabewa, Orionis, GR de Bevelanden en de Veiligheidsregio. Voor klachten over bijvoorbeeld de provincie, waterschap of politie kunnen burgers terecht bij de Nationale Ombudsman. Het is wettelijk verplicht voor overheidsinstanties om een Ombudsman te hebben. Dit kan door aansluiting bij de Nationale Ombudsman dan wel het oprichten van een eigen lokale ombudsvoorziening.

Zeeuws

Gemiddeld komt er ongeveer één klacht per dag binnen bij de Zeeuwse Ombudsman, dat cijfer is al jaren redelijk stabiel. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden voor de burger. Uit heel de provincie komen klachten binnen. Vaak is het een voordeel dat de ombudsman en – vrouw Zeeuws spreken en verstaan. Soms gaan de Ombudsman of zijn substituut kijken op locatie om zich op de hoogte te stellen van de situatie. Klachten kunnen gaan over bejegening, tweede huizen, het (al dan niet) kappen van bomen of over allerlei geldkwesties waarbij de gemeente een rol speelt. Veel klachten gaan over kwijtschelding van lokale belastingen. Overigens kunnen ook bedrijven een klacht over een Zeeuwse overheidsinstelling indienen bij de Zeeuwse Ombudsman.

Klachten komen in eerste instantie binnen bij de gemeente of overheidsinstelling. Wanneer de burger het oneens is met de beslissing op die klacht, kan hij de Ombudsman verzoeken er naar te kijken. De Zeeuwse Ombudsman legt jaarlijks verantwoording af van zijn werkzaamheden middels een jaarverslag. Hij publiceert het verslag op zijn website www.dezeeuwseombudsman.nl

De Ombudsman vindt de mooiste successen de zaken waarin hij echt iets voor de burger kan betekenen. Het moeilijkst zijn de situaties waarbij de overheid gelijk heeft, maar waarbij het resultaat niet goed voelt. Bijvoorbeeld iemand in de bijstand die met veel moeite een klein bedrag heeft gespaard voor het huwelijk van zoon of dochter, maar daardoor geen recht meer heeft op kwijtschelding van gemeentelijke-en waterschapsbelastingen. De uitspraak van de Ombudsman is formeel niet bindend. Hij merkt wel dat Zeeuwse overheden zijn aanbevelingen meestal opvolgen. Het belangrijkste doel van de Zeeuwse Ombudsman is verankerd in het bestaansrecht van het klachtrecht: het verbeteren van de kwaliteit van de omgang van de overheid met burgers.

Meer berichten