Foto:

Herdenking Serooskerke

In Serooskerke was op 1 februari de jaarlijkse herdenking. De bloemen bij het herdenking monument werden gelegd door Evan de Ruiter namens de hervormde kerk Serooskerke. Hieronder kan je het gesproken woord nalezen, geschreven door dhr. B. v.d. Linde namens de hervormde kerk Serooskerke.

Ook dit jaar gedenken wij hier in Serooskerke de slachtoffers die hun leven verloren in die vreselijke rampnacht van 1 febr. 1953, en de mensen die enige tijd na die rampnacht aan de gevolgen ervan zijn overleden.

In totaal 1837 . Hun namen staan gegrift in de harten van de nabestaanden, ze zijn onuitwisbaar en de pijn die blijft.

Wat ging het tekeer die nacht hier bij de Schelphoek, u weet het wellicht beter dan ik.

En sommigen van u hebben het aan den lijve ondervonden.

Onder ons zijn mensen die ternauwernood voor het wassende water weg konden komen. We kennen ze……..

De vele verhalen van mensen komen steeds meer los, schrijnende - verdrietige verhalen die werkelijkheid zijn.

Wat moesten sommigen vechten voor hun leven om te ontkomen aan die kolkende zee.

Wat gingen er veel mensen ten onder in dit rampgebied, zij konden niet ontkomen.

En dan het zichtbare leed:

De mensen die op een vlot of een dak wegdreven, of zij die gered zijn van een dak, wat hebben ze een leed om hun heen zien gebeuren, ze zagen hoe mensen, buren soms die werden meegesleurd door het water en verdronken.

Sommige slachtoffers zijn nooit meer terug gevonden.

Onuitwisbaar in het geheugen , dat raakt je als mens diep en kun je nooit meer vergeten.

Het zijn diepe wonden die door de tijd niet worden geheeld.

En zo gedenken we vandaag en leven we mee met de nabestaanden.

En dan is het goed dat deze geschiedenis, de herinnering aan deze vreselijke nacht word doorgegeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

We wonen in een gebied door veel water omgeven en we hebben sterke dijken die het water tegen moeten houden.

Ja, we zijn nu goed beschermt,… zeggen de deskundigen… Maar toch………..als het echt hard stormt wie van u ligt er dan rustig te slapen?

Je let er altijd op van welke richting de wind komt, en als deze dan al enige dagen uit het noordwesten is dan komt het zeewater hoger dan normaal…..en als het dan ook nog stormt…. begrijpt u wat ik bedoel…..?

We zullen met de zee altijd te maken hebben, we kennen haar meesleurende kracht van toen..Dodelijke angst en ontzetting grepen mens en dier aan die onverhoeds door dit monster werden besprongen.

Ieder poogde het vege lijf te redden.

Maar de watervloed overstroomde,…… de diepte verslond. …..We stonden en staan er verslagen bij.

In de Spuidijk in Oude Tonge, is het massagraf van 305 mensen die bij de ramp om het leven kwamen. De tekst op het monument maakt grote indruk .

‘Het water, door Gods wil geschapen -Heeft velen voor Zijn troon geleid.

Zo werd Zijn gave ons ten teken,

Hun zij Zijn liefde in eeuwigheid.

De Bijbel noemt een aantal dingen die er straks niet meer zullen zijn: bv,

Eens zullen geen zeeën meer zijn, zo lees ik in de Bijbel in ( Openbaring 21:1,
"Toen zag ik een nieuwe hemel en een Nieuwe Aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer."


Dit is het eerste wat genoemd wordt over het uiterlijk van de Nieuwe Aarde. De zee is iets wat bij de oude aarde hoort. In feite zijn de zeeën ontoegankelijk voor de mensen en brengen ze een scheiding aan tussen de continenten. Eens zal er volmaakte harmonie zijn tussen de volken.

Alles en iedereen zal bereikbaar zijn. Er zal geen plaats zijn voor oceanen; Dan zullen er geen mensen meer verdrinken in de zee.

Dat we in dit vertrouwen mogen leven.

En uit mogen zien naar die nieuwe Toekomst, die zeker komt !

Veel waardering dat u als dorpsraad zich voor deze herdenking steeds inzet. Met hulp van mensen uit het dorp die er altijd bij betrokken zijn. Ik ken ze..

Dat we zo steeds mogen gedenken aan

1 februari 1953, een datum ,....een nacht om nooit meer te vergeten.

Meer berichten