Foto:

Rooms Katholieke Kerk in zwaar weer

De Rooms Katholieke kerk op Schouwen-Duiveland luidt de noodklok. De renovatie van het huis van de pastoor slaat een flink gat in de begroting. Het kerkbezoek loopt terug. En het kerkgebouw aan de Serooskerkerweg in Haamstede is in de wintermaanden al dicht. "Als het kerkbezoek blijft afnemen in Nederland, zullen er kerken moeten sluiten. Ook in Zeeland."

door Gerrit van Loon

Burgh-Haamstede – Het woordje dat Erik Steegmans, bestuursvoorzitter van de Parochiekerncommisie, vorige maand sprak, was niet bepaald vrolijk. Voor de Rooms-Katholieke Kerk op het eiland was 2018 een zwaar jaar en de toekomst is ook al niet al te rooskleurig. In 2018 kwam pastoor Verdaasdonk, één van de twee pastoors van de parochie, te overlijden. Hij was erg geliefd binnen de kerk. Pastoor Fons van Hees kreeg het extra druk. "We missen Verdaasdonk nog elke dag. Hij zorgde er voor dat we samen kerk waren. Ik weet zeker dat hij zou willen dat we dit nu samen op pakken", zei Steegmans.

Met 'dit' bedoelt de voorzitter alle zaken die gedaan moeten worden. Zoals de renovatie van het dak en woningen aan de Oude Haven en de woning van pastoor Van Hees in Zierikzee. Ook de tuin achter de parochiecentrum en de tuin van de pastoor werd opgeknapt. "In de loop der tijd is daar een behoorlijk gat ontstaan. We kwamen er toevallig achter, omdat de pastoor vanuit huis naar zijn tuin toe wilde. Vlakbij de tuindeur zat een verzakking omdat de riolering nog aangesloten is op het grote gewelf in Zierikzee. Zo'n 40 jaar geleden aangelegd. Ja, af en toe zijn zulke zaken aan vervanging toe. De verzakking betekende wel dat de gang en de keuken tussen het centrum en de pastoorswoning gestut moest worden. Het werk is inmiddels gedaan, maar ik vrees de rekeningen die nog moeten komen. Die slaan een flink gat in de financiële reserves", licht Steegmans toe.

Geld komt er door de teruglopende bezoekersaantallen minder binnen. "Op een gewone zondag zitten er zo'n 70 á 80 mensen in de kerk. De terugloop heeft tal van oorzaken, ook vergrijzing. Gezinnen gaan niet op zondag vroeg hun bed uit voor een kerkdienst. Die levenswijze is niet meer van deze tijd. We hebben nog vier keer per jaar een goedbezochte gezinsviering, die begint dan om 10:00 uur."

Ook vrijwilligers stoppen, al zijn daar enkele vervangers voor gevonden. De groep vrijwilligers wordt groter, maar daarmee is het probleem niet opgelost, waarschuwt Steegmans. "Ik had wel een positief praatje kunnen houden, maar het loopt niet los als we als parochie niet samen de schouders eronder zetten."

Steegmans is stellig. "Het is duidelijk dat we niet alles meer kunnen behouden, zoals het vroeger was. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Dit vraagt van ons dat we nog meer samen zaken op zullen moeten pakken. Doen we dit niet, dan wordt het kerkbezoek nog minder en zullen er noodgedwongen kerken moeten sluiten in onze parochie. We hebben dus eigenlijk zelf onze eigen toekomst in de hand."

Meer berichten