Foto: Eilandzorg Schouwen-Duivelandpr@eilandzorg.com

Eilandzorg neemt Wijkverpleging van RST Zorgverleners op Schouwen-Duiveland over

Eilandzorg is half vorig jaar door RST Zorgverleners benaderd omdat zij het zorggebied op Schouwen-Duiveland wilde herstructureren. RST zocht een betrouwbare partij die de zorg voor hun cliënten wilde overnemen. RST en Eilandzorg hebben hier uitvoerig over gesproken en onderling goede afspraken gemaakt, met als resultaat dat vanaf begin dit jaar de wijkverpleging van RST is overgenomen door Eilandzorg.

Hierbij neemt Eilandzorg de zorg- en dienstverlening van de bestaande cliënten van RST volledig over. De zorgdossiers van deze cliënten zijn inmiddels omgezet naar Eilandzorg. Cliënten behouden uiteraard dezelfde zorg- en dienstverlening. Ook de medewerkers van RST zijn door Eilandzorg in dienst genomen. Tijdens een eerdere kennismaking tussen beide groepen medewerkers zijn duidelijke overeenkomsten gevonden en is de basis gelegd voor een prettige samenwerking. De afgelopen maand zijn de medewerkers goed op elkaar ingespeeld geraakt.

Met de versterking van het team Wijkverpleging ontstaat ruimte om van elkaar te leren en is Eilandzorg een grotere speler van Wijkverpleging op Schouwen-Duiveland geworden. Dit biedt meer flexibiliteit in het team en het zorg- en dienstverleningspakket dat Eilandzorg aan bestaande en nieuwe cliënten te bieden heeft.

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met een van de wijkverpleegkundigen via telefoonnummer: 0111-453 480 of email: wvpk@eilandzorg.com. Zij vertellen u graag meer.

Meer berichten