Foto:

Kinderboerderij De Punt uit Zierikzee zamelt meeste kleine apparaten in van Nederland

Kinderboerderij De Punt uit Zierikzee heeft in 2018 maar liefst 10.950 kilo aan afgedankte kleine elektrische apparaten ingezameld en is daarmee, net als voorgaande jaren, weer de beste van Nederland. De kinderboerderij ontvangt daarvoor een extra beloning van 250 euro van Wecycle, die in Nederland de inzameling en recycling organiseert van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. De organisatie steunt de kinderboerderijen vanuit een maatschappelijke sponsoring.

?In totaal steeg het ingezamelde gewicht bij kinderboerderijen met 12 procent tot een record van 85.500 kilo. "Wij werken samen met 175 kinderboerderijen die belangrijk zijn in de wijk", zegt Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle. "Ze vervullen niet alleen een sociale functie, ze dragen ook actief bij aan de circulaire economie. Het is voor inwoners immers makkelijk om kleine apparaten verantwoord af te danken bij de kinderboerderij. Dat de inzameling wederom is gestegen, is een kers op de taart van onze samenwerking. Kinderboerderij De Punt heeft hieraan een grote bijdrage geleverd!"

Kinderboerderij De Punt uit Zierikzee zamelde de meeste afgedankte kleine elektrische apparaten van alle kinderboerderijen en ontvangt daarvoor van Wecycle een extra beloning van 250 euro

De ingeleverde apparaten laat Wecycle recyclen tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast komen schadelijke stoffen niet in het milieu en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.

Elke kinderboerderij in Nederland kan Wecycle-inleverpunt worden waar bezoekers gratis afgedankte kleine elektrische apparaten kunnen inleveren. Als dank voor de inzet ontvangt de kinderboerderij van Wecycle jaarlijks een sponsorbijdrage van €250,-. Dit bedrag kan de boerderij naar eigen inzicht besteden.

Over Wecycle
Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via ons landelijk dekkend inzamelnetwerk van 10.000 punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis inleveren. Samen met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners dragen we dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen we voor 1.800 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen in opdracht van zes producentenorganisaties: Stichting Bruingoed, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed. In 2017 hebben we 107 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 97 procent. Hiermee is een CO2-uitstoot vermeden van 345 miljoen kilo.

Meer berichten