Foto: Roel Kleinpenning

Op wie breng jij straks je stem uit?

ZIERIKZEE- Timo van de Kasteele

Met nog 15 dagen tot de Provinciale Statenverkiezingen stijgt de spanning. Binnenkort komt de eerste peiling: welke partij heeft de wind in de rug? Zijn VVD, CDA en SGP weer het grootst? Ziet de PVV kiezers vertrekken? Voordat het campagnegeweld in alle hevigheid losbarst nog wat uitleg.

Waarom moet ik stemmen?

Je moet niks. Je kunt 20 maart thuisblijven, net als iets minder dan de helft van de Zeeuwse kiezers in 2015 deed. De opkomst was toen met 52,2 procent nog lager dan in 2011, toen 58,85 procent naar de stembus ging. Hoewel de provincie een bestuurslaag is waar de gemiddelde burger weinig mee van doen heeft, is de provincie machtig en invloedrijk. Hoe dat komt? Omdat de provincie behoorlijk wat geld te besteden heeft. En geld is macht. Zo bepaalt de provincie waar windmolens komen. Regelt het openbaar vervoer en heeft een dikke vinger in de pap als het gaat om ruimtelijke ordening: waar nieuwe huizen komen en waar niet. Maar ook over de aanleg van nieuwe wegen en fietspaden gaat de provincie. En daar heb iedere dag mee te maken.

Waar gaat het over?

Opvallend veel gelijkenissen tussen de thema's die de verschillende partijen voeren: wonen en werken voor iedereen, versterken van de Zeeuwse economie en het verbeteren van de bereikbaarheid van Zeeland. De VVD wil een tweede kerncentrale. De SGP wil een plan om jongeren in de provincie te houden tegen de vergrijzing. Het CDA pleit voor betaalbare zorg. En de PvdA wil de koek zo eerlijk mogelijk verdelen. Vraag je het de oppositie, dan is voor de PVV veiligheid van groot belang. Meer op blauw op de straat is de oplossing. En de belastingen moeten omlaag. De SP wil dat iedereen een graantje meepikt van de energietransitie.

Wie vormen de provincie?

Momenteel telt de provincie Zeeland 12 partijen. Het college van Gedeputeerde Staten berust op een coalitie van CDA, SGP, VVD en PvdA. Die eerste drie hebben ieder zes zetels, de laatste vier. Met Jo-Annes de Bat (CDA), Harry van der Maas (SGP), Ben de Reu (PvdA) en Carla Schönknecht (VVD) als gedeputeerden. Qua rol vergelijkbaar met de wethouders in de gemeenteraad.

Op wie kan ik stemmen?

Op wie niet? Wie last heeft van keuzestress, heeft 20 maart een extra pilletje nodig. Behalve de bestaande partijen, zijn Denk, Forum voor Democratie en Partij voor de Dieren nieuw. In totaal zijn er 14 partijen.

Hoe ging het in 2015?

Toen was het een nek-aan-nekrace tussen CDA, VVD en SGP. Met CDA als uiteindelijke winnaar met ruim 21.000 stemmen. Hete hangijzers waar het provinciebestuur afgelopen vier jaar mee afgerekend heeft zijn de 'Belgische toestanden' op de Zeeuwse wegen. Afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in onderhoud en wegverbeteringen. Ook is gewerkt aan snellere internetverbindingen voor alle Zeeuwen, ook in het buitengebied. Wat rest is de Westerscheldetunnel. De coalitiepartijen hebben een plan op tafel gelegd voor kortingen op de toltarieven.

Meer berichten