Jaco Geurts bezoekt Zeeland

Jaco Geurts, woordvoerder voor landbouw, natuur- en voedselkwaliteit en water, bezoekt maandag 11 maart Zeeland met in het bijzonder Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland. Hij zal onder andere melkveebedrijf de Ruijter, fruitteeltbedrijf Slabbekoorn en de Rusthoeve aandoen.

Geurts is uitgenodigd door CDA Statenleden Rinus van 't Westeinde en Anton Geluk in het kader van de verkiezingen. Reden voor het bezoek zijn de actualiteiten rondom zoetwater, gewasbescherming en rendabiliteit.

Het bezoek wordt in twee delen opgedeeld. Allereerst vinden er werkbezoeken plaats waar aandacht wordt geschonken aan de lokale fruitteelt. Hiervoor zijn Zeeuwse telers uitgenodigd om in gesprek te gaan met Geurts tussen 15:30 en 18:00.
Het tweede deel van het bezoek bestaat uit de discussieavond op Schouwen-Duiveland in Renesse. Hier staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Is er toekomst voor landbouw op Schouwen-Duiveland zonder zoetwater?

Carla Michielsen van Waterschap Scheldstromen vertelt over de "zoetwaterproblematiek"/ waterhuishouding op Schouwen-Duiveland.

Pieter de Ruijter: Is er een toekomst zonder zoetwater?

Gewasbescherming in Nederland

Wim Boudeling van Country Manager Benelux DowDuPont vertelt over o.a. "problematiek" van o.a. toelatingseisen van overheden. Maar ook over de toenemende invloed van "onwetende" maatschappij en consument.

Is er toekomst voor een rendabele landbouw binnen een steeds kritisch wordende maatschappij?

Huub Remijn: Hoe kunnen de kosten van de wensen en eisen van consument en maatschappij "verrekend" worden in de productprijzen voor de producent/boer?

Is er een toekomst voor de Zeeuwse land-en tuinbouw?

John Oostvogels, directeur Food&Agrdi van Zuid-West Nederland zal zijn visie toelichten op de toekomst van de Zeeuwse land- en tuinbouw.

Jaco Geurts zal rond 21:00 Zeeland verlaten. Pers is welkom bij de werkbezoeken en de discussieavond. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met ondergetekende.

Meer berichten