Foto: PR

Oproep Zeeuws Onderwijs voor klimaatmars

ZEELAND - Op initiatief van University College Roosevelt hebben bijna alle onderwijsinstellingen in Zeeland meegewerkt aan een klimaatmarsbrief.

In deze bief wordt gesteld dat scholieren, als jongste generatie, het zwaarst worden geconfronteerd zullen worden met de gevolgen van klimaatverandering. Ze hebben nog geen stemrecht, dus klimaatstaken is het enige middel waarnaar ze kunnen grijpen. Aanstaande zaterdag 15 maart a.s. is er een Zeeuwse klimaatmars, startend op het Abdijplein in Middelburg, om ook de Zeeuwse politiek op te roepen tot meer actie. 

De ondertekenaars van de oproep steunen de klimaatstakers. Ze stellen: "De scholieren kunnen hopelijk met hun acties het broodnodige in beweging krijgen. Wij roepen daarom bij deze de scholen in Zeeland op hun leerlingen daarin te ondersteunen. Want actie is broodnodig. Het wordt steeds duidelijker hoe ingrijpend de effecten van klimaatverandering zullen zijn. Door de zeespiegelstijging zullen uitgestrekte kustgebieden onleefbaar worden. En door hitte en droogte zullen er miljoenen klimaatvluchtelingen komen. De Verenigde Naties bracht onlangs een rapport waarin werd gesteld dat er "snelle, verstrekkende en nooit eerder vertoonde veranderingen" nodig zijn om binnen de 1.5 graden opwarming te blijven.Nederland kan wat dat betreft zeker wel een paar tandjes bijzetten. Op het gebied van klimaatactie presteren we ver onder het Europese gemiddelde. Ons aandeel duurzame energie is zelfs het laagst van alle Europese landen. Geen enkele reden dus om achterover te leunen."

Tot de ondertekenaars behoren Prof. Dr. Bert van den Brink, dean University College Roosevelt, Dr. Jorrit Snijder, directeur-bestuurder University College Roosevelt, John Dane, voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences, Hendrik-Jan van Arentshals, voorzitter College van Bestuur Scalda, Marijn Neelen, lid College van Bestuur Scalda, Guus Hagt, directeur-bestuurder Mondia Scholengroep, Pim van Kampen, voorzitter Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ) en Prof. Dr. Klaas Timmermans, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Yerseke.

Meer berichten