Gemeente stelt subsidie beschikbaar voor het isoleren van woningen

De gemeente stelt in 2019 100.000 euro subsidie beschikbaar voor het isoleren van woningen. Woningeigenaren kunnen eenmalig in aanmerking komen voor een vergoeding van 30% van de gemaakte kosten met een maximum van 1500 euro per woning als zij hun dak- gevel of vloer laten isoleren of HR++ glas laten plaatsen. De subsidie kan vanaf 4 april aangevraagd worden via www.schouwen-duiveland.nl op=op.

De subsidie is beschikbaar voor particuliere woningbezitters met een woning op Schouwen-Duiveland. De woning moet voor 1975 gebouwd zijn, mag een maximale WOZ-waarde van 300.000 euro hebben en moet permanent bewoond worden. Woningeigenaren uit hetzelfde viercijferige postcodegebied die de handen met minimaal vijf buurtbewoners ineenslaan - en dit kunnen aantonen - kunnen nog eens rekenen op een buurtbonus van 10% per woning extra bovenop het verleende subsidiebedrag per woning.

De gemeente stelt in 2019 100.000 euro beschikbaar, op = op. Als het subsidiegeld uitgegeven is zal de gemeenteraad opnieuw moeten bepalen of en hoeveel subsidie zij beschikbaar wil stellen in het nieuwe jaar. De gemeente werkt niet met een wachtlijst voor aanvragen, in zo'n geval moeten aanvragers opnieuw een verzoek insturen als er weer geldmiddelen beschikbaar komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er vanuit het Rijk een subsidieregeling voor isolatie komt. Ook dat kan betekenen dat deze subsidieregeling komt te vervallen of wordt aangepast.

Via de website www.schouwen-duiveland.nl kan de subsidie aangevraagd worden. Ook is daar achtergrondinformatie te vinden. De gemeente is ook aanwezig op de energiebeurs van Duurzaam Tuus 6 april in het dorpshuis in Burgh-Haamstede. U kunt daar o.a. terecht voor vragen over de isolatiesubsidie. De toegang is gratis. De beurs is geopend van 10.00-16.00 uur. Ook kan er contact opgenomen worden met Beleidsmedewerker Milieu, de heer Van Sante via peter.van.sante@schouwen-duiveland.nl en telefoonnummer 0111 452 422.

De gemeente Schouwen-Duiveland wil in 2040 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we net zoveel energie opwekken als we gebruiken op ons eiland. De meeste energiebehoefte wordt veroorzaakt door de warmtevraag van woonhuizen. Uit onderzoek blijkt dat om de energievraag terug te brengen isoleren in eerste instantie het grootste effect heeft. De gemeente heeft om deze reden voor 2019 €100.000 uitgetrokken. De keuze om deze alleen beschikbaar te stellen voor woningen die gebouwd zijn voor 1975, komt omdat woningen voor 1975 niet of nauwelijks geïsoleerd zijn. De uitdaging zit erin om juist deze oudere voorraad te voorzien van een betere schil. Er is gekozen om alleen woningen met een WOZ-waarde onder de €300.000 te subsidiëren omdat het een stimuleringsmaatregel is en de gemeente verwacht dat eigenaren van deze huizen een duwtje in de rug nodig hebben om isolerende maatregelen te treffen. Er worden geen kwaliteitseisen gesteld aan de isolatiemaatregelen, waardoor aan woningeigenaren ongedacht de huidige staat van de woning, subsidie verleend kan worden om betaalbare isolatiemaatregelen aan te brengen. De situatie ter plaatste bepaalt wat redelijk haalbaar is. Zeker bij monumenten, die er in onze gemeente veel zijn, wordt het anders lastig een hoge minimale Rc waarde (isolatiewaarde) te halen.

Meer berichten