Kinderen die het schoolplein verlaten komen gelijk in aanraking met (achteruitrijdend) verkeer dat niet in de gaten heeft dat de school op bepaalde tijden aan- en uitgaat. FOTO: Marieke Mandemaker.
Kinderen die het schoolplein verlaten komen gelijk in aanraking met (achteruitrijdend) verkeer dat niet in de gaten heeft dat de school op bepaalde tijden aan- en uitgaat. FOTO: Marieke Mandemaker. (Foto: )

Bezwaar tegen uitbreiding supermarkt

De gemeenteraad stelt donderdag 6 juni het nieuwe bestemmingsplan De Dreef in Bruinisse vast. Basisschool De Meerpaal heeft bezwaar aangetekend. De uitbreiding van Market Plaza zorgt voor onveilige situaties tussen schoolkinderen en verkeer. "Door de plannen ontstaat er een 'stads' schoolplein."

door Gerrit van Loon

BRUINISSE – Aan de Dreef in Bruinisse wil de eigenaar van de Albert Heijn, Gall&Gall en Etos uitbreiden. Twee laatstgenoemde bedrijven worden onder gebracht in een nieuw, ander pand, ten westen van de huidige parkeerplaats. De herontwikkeling van De Dreef past niet in het huidige bestemmingsplan Bebouwde kom Bruinisse. Vandaar is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Eén zienswijze

Dat heeft van 11 maart tot en met 23 april 2019 ter inzage gelegen in het gemeentehuis. Er is één zienswijze binnen gekomen. Van OBS De Meerpaal Bruinisse. Tijdens diverse ontwerpfasen is er overleg geweest tussen de gemeente en de school over de exacte herinrichting.

Het schoolbestuur gaf aan dat de uitgang van het schoolplein door de ontwikkeling slechts een minimale breedte krijgt. Dit baart het schoolbestuur ernstige zorgen. Zo konden hulpdiensten het perceel in één geval niet verlaten vanwege een foutparkeerder bij de supermarkt. "De school en supermarkt zullen elkaar in de weg zitten wat betreft beide uitgangen. Zeker nu de ingang van de supermarkt vlak bij de uitgang van de school wordt gerealiseerd en de drukte nog groter wordt en kinderwagens te wachten. De uitgang wordt enorm onoverzichtelijk en chaotisch", aldus het schoolbestuur in de zienswijze.

Door muren omringd

De school denkt dat de bouwwerkzaamheden erg hinderlijk worden. "Niet alleen bouw- en vrachtverkeer zal af- en aanrijden, ook de bouwwerkzaamheden zelf zullen door geluid erg veel van de concentratie van de kinderen vragen. Bovendien wordt de zichtbaarheid van de school steeds kleiner. Albert Heijn is al diverse malen uitgebreid.

Door de plannen ontstaat er een 'stads' schoolplein. Een plein omringd door muren aan alle kanten. De warmte zal in de zomer op het schoolplein een probleem gaan worden, door de reflectie van de zon op de muren."

Reactie gemeente

De gemeente denkt met het weghalen van groen het zicht op de school en vanuit de school richting parkeerterrein beter te maken. Een tweede in-/ uitgang naar de school realiseren is ook een optie. "Deze nieuwe toegang is voldoende breed, zodat langs deze zijde hulpdiensten de school kunnen bereiken. Ook de huidige toegang blijft bereikbaar voor hulpdiensten. Een aangeplante blokhaag moet voorkomen dat kinderen direct het parkeerterrein op lopen of fietsen. Door deze maatregel wordt voorkomen dat auto's over de stoep rijden of op de rand parkeren."

Vergroening

In onderling overleg moet de toename van hittestress beperkt worden. "Afhankelijk van de exacte materiaalkeuze voor de gevelpartij aan de zijde van de school. Verdere vergroening van het schoolplein kan uitkomst bieden. De zienswijze van Meerpaal leidt echter niet tot aanpassing van het bestemmingsplan", aldus de gemeente.

De Meerpaal: "Vernieuwing van het dorpscentrum wordt toegejuicht, maar de veiligheid van de schoolkinderen staat voorop. In de plannen is op geen enkele manier rekening gehouden met deze veiligheid. We willen in samenspraak een veiligere verkeerssituatie realiseren."

Meer berichten