Omgevingsschool Helchersee opent groen schoolplein

Op vrijdag 14 juni om 10.00 uur neemt Radarschool Helchersee haar groene natuurplein officieel in gebruik. In samenwerking met lokale ondernemers, de dorpsraad, ouders, IVN Zeeland en natuurlijk de kinderen is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het bedenken en realiseren van het nieuwe plein!

SCHARENDIJKE - "We zijn erg trots op het resultaat. Ons groene plein heeft een water/zandbak, een pannakooi van natuurlijke materialen, schelpenpaden, een moestuin, een balanceertoestel, een lestribune om buitenlessen te organiseren en natuurlijk veel groen. Na de opening mogen de kinderen natuurlijk extra lang buitenspelen."

Bijna de helft van de Zeeuwse pleinen zijn grijs en vol betegeld. Het schoolplein neemt een belangrijke plek in, in het leven van kinderen en ze spelen er gedurende een groot deel van hun leven. Groene pleinen die in het teken staan van natuur stimuleren kinderen in hun spel en dragen bij aan de ontwikkeling van zintuigen, creativiteit, en de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden. Bovendien verminderd het pesterijen. Door een groen plein te realiseren dragen wij bij aan de deze ontwikkelingen en bieden wij ze een uitdagende buitenspeelplek die leerkrachten ook nog eens kunnen gebruiken als buitenlokaal waar lessen gegeven kunnen worden over natuur en voeding. Daarnaast voegt een groen schoolplein voor de omgeving ook een plaats toe waar hemelwater beter wordt afgevoerd en biodiversiteit zich kan ontplooien. De school zorgt voor een verbinding met buitenspel en natuur en door ervaringsgericht onderwijs te realiseren middels een voedselplek.

Meer berichten