"Ik kijk met dankbaarheid terug op het pionierswerk van mijn ouders, die mede-grondleggers van de kerk mochten zijn."
"Ik kijk met dankbaarheid terug op het pionierswerk van mijn ouders, die mede-grondleggers van de kerk mochten zijn." (Foto: )

'Op zondag werd de kapsalon omgebouwd tot misruimte'

Als de ouders van Elvira Vos-Simons niet in 1936 als enige katholieke gezin Haamstede waren komen wonen, was de Onze Lieve Vrouwe op Zee-kerk er waarschijnlijk niet gekomen. Anton Simons en Martha Simons-Plateau vestigden zich met een kapsalon en kleermakerij in het dorp. Na verloop van tijd werd de kapsalon 's zondags de misruimte.

door Willemien Lemkes

HAAMSTEDE -Toen Elvira in 1937 werd geboren, kwam de pastoor uit Zierikzee om haar thuis te dopen. Er was geen kerk en de reis naar Zierikzee was te ver. In de oorlog vestigden zich veel Brabanders in het dorp die daar verplicht moesten werken. Zo ontstond er een kleine katholieke gemeenschap. De kapelaan woonde bij de familie Simons in huis.Boven in zijn kast stond 'Ons Heer', een voorwerp in de vorm van een kruis met de hostie, om geestelijke bijstand te verlenen.

Elvira vertelt: "Op zondag werd de kapsalon omgebouwd tot misruimte, want de Brabanders wilden wel graag naar de mis en de kapelaan was toch al bij ons in huis. Later stelde caféhouder Michiel de Koster uit Burgh zijn garage beschikbaar om de mis te lezen. Oude schoolbanken deden dienst als knielbanken en de tafel was het altaar. Daaromheen werden klapstoeltjes neergezet. Om ruimte te maken moest eerst de lijkwagen uit de garage worden geduwd. Die had op zondag ook een functie: hij werd gebruikt als biechtstoel. Het was echt pionieren."

Met het vertrek van de Brabanders was er na de oorlog geen mogelijkheid meer om een dienst te houden in Haamstede. Het gezin Simons werd één keer per maand met een taxi opgehaald om een mis bij te wonen in Zierikzee. Ze bleven dan de rest van de zondag bij kennissen. Gelukkig kwamen er meer katholieke gezinnen in de Westhoek wonen en het plan ontstond om een hulpkerk te bouwen. Daar werd veel voor gecollecteerd en waarschijnlijk heeft ook het bisdom financieel bijgedragen. Bouwbedrijf Velthoven uit Zierikzee bouwde in 1958/1959 de kerk. De naam Onze Lieve Vrouwe op Zee is ontleend aan de kapel die vijfhonderd jaar geleden in de duinen aan het Middenpad stond. Op die plek staat sinds 2011 een herinneringsbord. Een kloostermop van die kapel is in de voorgevel van de kerk gemetseld.

Pionierswerk

Elvira herinnert zich nog dat tijdens de nachtmis de nonnetjes uit Zierikzee die in de Cornelia werkten, kwamen zingen in de dienst. "Daarna nodigde mijn moeder hen allemaal uit voor de kerstmaaltijd. Mijn vader was de eerste jaren altijd misdienaar en ik speelde op het orgel. Het zijn mooie herinneringen. Als er in de zomer veel toeristen de mis kwamen bijwonen, was het vaak heel vol. Zelfs het buitenhof achter de kerk werd dan gebruikt. Ik kijk met dankbaarheid terug op het pionierswerk van mijn ouders, die mede-grondleggers van de kerk mochten zijn die nu het zestigjarig bestaan viert."

Op zondag 14 juli is er om 11.00 uur een feestelijke jubileumdienst in de OLV op Zee-kerk.

Meer berichten