Activiteiten SMWO in Week tegen Eenzaamheid

Tussen 1 en 8 oktober is de landelijke Week tegen de Eenzaamheid. SMWO organiseert in die week bijeenkomsten voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Eenzaamheid komt immers voor in alle leeftijdsgroepen, onder alle mensen en meestal is het niet zichtbaar.

Op dinsdag 1 oktober vanaf 14.00 uur kan iedereen in de Burgerzaal van het gemeentehuis terecht, die meer wil weten over sociale media en de mogelijkheden daarvan. Met het thema "Er gaat een wereld voor je open" wil SMWO duidelijk maken dat er mogelijkheden zijn om je eigen eenzaamheid te doorbreken. Zo zijn veel ouderen bang voor de computer, Internet en sociale media, zoals Facebook. Bang om wat fout te doen, bang dat ze het niet kunnen, bang voor virussen of hackers. Deze angst is lang niet altijd terecht. En sociale media kunnen juist een grote rol spelen in het doorbreken van eenzaamheid. Er gaat letterlijk een wereld voor je open. Aan de hand van praktische informatie word je aan de hand genomen in de wereld van de sociale media. Je hoeft geen ervaring te hebben met een computer.
Deze middag wordt ook informatie gegeven voor mensen met een visuele beperking. Ook voor hen zijn er tal van mogelijkheden om via sociale media in contact te blijven met anderen. Tevens is er een demonstratie van de webbox, waarmee gesproken leesmateriaal beluisterd kan worden, zoals kranten, boeken, ondertiteling van televisie.

Op woensdag 2 oktober om 15.00 uur zal universitair docent ontwikkelingspsychologie aan de Tilburg University, Gerine Lodder, in de Burgerzaal een lezing houden over jongeren en eenzaamheid. Oorzaken, gevolgen van deze eenzaamheid en mogelijke oplossingen zullen daarbij aan de orde komen. Tussen de 3 en 10 procent van de jongeren heeft last van chronische eenzaamheid. "Dat kan grote gevolgen hebben voor je fysieke en mentale welbevinden. Om hen moeten we ons zorgen maken", vertelt Lodder. Deze lezing is bedoeld voor professionals werkzaam in jeugdzorg en jongerenwerk, leerkrachten, ouders en andere belangstellenden.

Meer berichten