Het Braamfeest uit 2016, hier muziekles op het schoolplein van OBS Duiveland. FOTO: Saskia Folmer.
Het Braamfeest uit 2016, hier muziekles op het schoolplein van OBS Duiveland. FOTO: Saskia Folmer. (Foto: )

Braamfeest: onbekend maar speciaal

Het braamfeest dat vandaag, donderdag 26 september, wordt gehouden op de openbare basisschool Duiveland in Nieuwerkerk geniet op het eiland weinig bekendheid. Directeur Jacco Folmer wil er wat meer schwung aan geven en maakt er de laatste jaren meer een echte happening van. "Omdat het gaat om een speciaal fonds mag het ook een speciaal, en dus geen standaard, feestje zijn."

door Gerrit van Loon

NIEUWERKERK – Vooropgesteld: het Braamfeest heeft niets van doen met de vrucht. De naam van het feest is een vernoeming naar de achternaam van Maximiliaan en Louise Braam. Het eerste Braamfeest werd al in 1933 gehouden. Het kinderfeest op de openbare school, jaarlijks in september, wordt in stand gehouden dankzij een legaat, nagelaten door Maximiliaan en zijn dochter Florence. De rente van het legaat wordt gebruikt om de kosten van het feest te dekken.

De viering van het Braamfeest kent pieken en dalen. "Toen ikzelf jong was, alweer een tijdje geleden, deed de school er weinig aan, kan ik mij herinneren. Mijn broers daarentegen weer wel", aldus Folmer. "Dit jaar hebben we een gevarieerd programma met een presentatie op het eind. De voorgaande jaren hebben we er meer schwung aan gegeven door externen uit te nodigen. Denk aan Circus Tadaa en Dans in school. Vorig jaar hadden we het thema: milieu. Gingen de kinderen door heel het dorp zwerfvuil rapen. De keuze voor muziek en beweging wordt vaak gemaakt, omdat dat nog weleens ondergesneeuwd wil raken bij het 'standaardlespakket'."

Afgelopen jaar nam het bestuur contact op met school om eens goed uit te leggen waar het Braamfeest voor staat. "Voor mij was het in eerste instantie ook wat vaag en kreeg de school geen financiële bijdrage meer", aldus Folmer. Nu de constructie duidelijk is, hoopt hij weer jaarlijks een bijdrage uit het fonds te mogen krijgen.

Onderwijzer worden

Bestuurders Arnold Schiettekatte en Frans Beekman schreven naar aanleiding van het 65-jarige bestaan van het fonds in 1998 een boekje. Daarin staat uitvoerig beschreven wie Maximiliaan Braam was. Een arbeider, die in 1875 naar Noord-Amerika vertrok. Zijn gezin, Braam-Siereveld met acht kinderen werd drie jaar eerder uitgeschreven uit Nieuwerkerk. Vanwege de armoe vertrokken ze naar Cincinnati in Ohio. Oudste zoon Max vertrok drie jaar later, omdat hij tijdens de Franse-Duitse oorlog in 1870-1871 gemobiliseerd was. In zijn spaarzame tijd na de lagere school zou hij les hebben gehad van de hoofdonderwijzer en zelf onderwijzer willen worden, staat in het boekje beschreven.

Plant- en dierkunde

In 1880 trouwt de dan 30-jarige Maximiliaan met Louise, die hem stimuleert het onderwijs in te gaan. Hij wordt in 1904 benoemd als leraar plant- en dierkunde op de Hughes High School waar hij tot zijn 70e zou blijven werken. In 1931 werd bij zijn overlijden positief over hem geschreven. Op een lerarenvereniging werd gezegd: "Braam was een zeer goede leraar, altijd werkzaam, vol geduld voor zijn leerlingen en altijd behulpzaam." Nog altijd hangt een portret van Braam in de school.

Dit jaar heeft het Braamfeest een gevarieerd programma. Kinderen leren een lied, beoefenen ze karate, gaan schilderen en als klap op de grote, blauwe skippyballen gaan ze drummen met Drumtastic.

Meer berichten