Pilot Samenwerken over Stelsels met CZ

Eén op de vijf huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden. Steeds meer onderzoek toont aan dat er een stevige verwevenheid is tussen financiële problemen, gezondheidsklachten en zorgconsumptie / inzet maatwerkvoorzieningen. 

ZIERIKZEE - Als er financiële problemen ontstaan, is de zorgpremie vaak het eerste wat mensen niet betalen. Daarna volgen de overige "vaste" uitgaven. Om deze mensen integraal en over de domeinen heen te helpen, heeft de zorgverzekeraar CZ een aanpak Samenwerking over Stelsels (SOS) ontwikkeld. Op basis van een analyse van het eigen klantenbestand weet CZ dat er namelijk meer aan de hand is bij klanten die een langere periode hun zorgpremie niet hebben betaald en een betalingsachterstand hebben. Vaak is er sprake van multi-problematiek op andere domeinen zoals schulden, woonproblemen, psychiatrische klachten, werken (baan). Een eenzijdige aanpak is daarom niet effectief om deze mensen weer op de rit te krijgen. Samenwerken over domeinen wel.

Hoe werkt het in de praktijk?
De zorgverzekeraar gaat een gesprek aan met klanten als er sprake is van een betalingsachterstand zorgpremie en een hoge frequentie van klantcontact (waarvan de meeste gesprekken gaan over achterstallige betalingen). Mocht er meer aan de hand zijn dan alleen een betalingsachterstand zorgpremie (dus ook in het sociaal domein/ multiproblematiek) vraagt CZ aan de klant of er contact opgenomen mag worden met de gemeente (Loket Samenleving en Zorg). Om het probleem integraal te benaderen en de oorzaak van het probleem aan te pakken. Waarbij ook door CZ de samenwerking wordt gezocht met organisaties als SMWO (voorliggende voorziening).
Het is echter van belang om de stress van schulden weg te nemen, wil deze aanpak werken. Dat is de eerste stap die CZ samen met klant zet (kwijtschelden, betalingsregeling treffen of iets anders inzetten).

Wat willen we hiermee bereiken?
Op klantniveau de optimale samenwerking creëren en burgers meer op maat, integraal, nabij en tijdig helpen. Door een efficiëntere inzet van ondersteuning vanuit het medisch en sociaal domein. Om uiteindelijk te komen tot een gezamenlijke aanpak die een perspectief biedt aan hulpvragers die kampen met problematiek in zowel het medische als sociale domein. Waardoor je verergering voorkomt (denk aan uithuiszetting, residentiële opname, meer beroep op medische voorzieningen en (specialistische) maatwerkvoorzieningen) en daarmee kosten bespaart.

Wat is het doel?
Het doel is om samen met de klant te werken aan perspectief. Deze koers sluit goed aan bij onze uitgangspunten om integraal te werken waarbij de klant centraal staat.
 

Meer berichten