Foto: PR

Procedure nieuwe burgemeester van start

Op 18 juni 2019 kondigde burgemeester Rabelink aan dat hij in mei 2020 stopt als burgemeester van Schouwen-Duiveland. Hij heeft dit vroegtijdig aangekondigd, zodat er voldoende tijd is om de procedure voor de nieuwe burgemeester zorgvuldig te laten verlopen. De eerste stap van deze procedure is inmiddels door de vertrouwenscommissie in gang gezet.

Vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de fracties in de gemeenteraad. Zij voeren de sollicitatiegesprekken met de kandidaten voor het burgemeesterschap en doen de gemeenteraad een voorstel voor de aanbeveling voor de te benoemen burgemeester. De afgelopen periode is in het presidium van de gemeenteraad gesproken over de samenstelling van de vertrouwenscommissie. De gemeenteraad wordt voorgesteld deze commissie als volgt samen te stellen:
• R. Lievense, lid en voorzitter;
• P.F. d'Anjou-Lems, lid en waarnemend voorzitter;
• W.B. van der Hoek, lid;
• M. van Kooten, lid;
• R. Laan, lid;
• F.G.R. van der Paauw, lid;
• A.M.J. van Burg (wethouder), adviseur;
• T. van Oostenbrugge (griffier), secretaris;
• M.K. van den Heuvel (gemeentesecretaris), plaatsvervangend secretaris.

Profielschets
De eerste stap in het proces is het opstellen van de profielschets. Deze schets moet zo goed mogelijk weergeven wat van de nieuwe burgemeester wordt verwacht en wat de nieuwe burgemeester van de gemeente mag verwachten.
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners raadplegen De vertrouwenscommissie heeft besloten bij de totstandkoming van de profielschets ook de inwoners te betrekken. Aan de hand van een enquête kunnen inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden voor een nieuwe burgemeester. De enquête verschijnt binnenkort op de gemeentelijke website en social media. Nadere informatie hierover volgt via de Gemeenterubriek.
Daarnaast is ook besloten een vertegenwoordiging van ondernemers en maatschappelijke partners te raadplegen voor de profielschets.

Planning
De profielschets wordt tijdens de raadsvergadering van 5 december 2019 vastgesteld en aangeboden aan de commissaris van de Koning. Daarna wordt de vacature door de minister van Binnenlandse Zaken open gesteld. De verwachting is dat het Koninklijk Besluit over de benoeming van de nieuwe burgemeester wordt genomen kort voor het vertrek van burgemeester Rabelink.

Meer berichten