In 2015 werd het Susteam in Renesse opgeheven. Er kwamen BOA's voor in de plek. Te weinig, zo blijkt.
In 2015 werd het Susteam in Renesse opgeheven. Er kwamen BOA's voor in de plek. Te weinig, zo blijkt. (Foto: )

'Overlast in Renesse snel beperken'

De dorpsraad van Renesse wil dat de gemeenteraad snel meer buitengewoon opsporingsambtenaars (BOA's) inzet. De afgelopen tijd wordt er te weinig gehandhaafd, terwijl overlast de spuigaten uitloopt. Dat moet veranderen. "De BOA's die we hebben lopen weg, want in Breda kunnen ze meer geld verdienen."

door Gerrit van Loon

RENESSE – De dorpsraad van Renesse heeft het probleem via de officiële wegen vaak kenbaar gemaakt. Of zoals Hans Geurtsen van de dorpsraad het in zijn brandbrief schrijft: 'uitvoerig getracht beweging in de materie te krijgen door het overleg met de gemeente te intensiveren'. Helaas leidde dat niet tot concreet resultaat. Vandaar dat de dorpsraad nu de gemeenteraad om hulp vraagt. En de raad dringend verzoekt op korte termijn actie te ondernemen om met een volledig BOA-team het seizoen 2020 aan te kunnen pakken.

Wat is er aan de hand? Na het opheffen van het 'Susteam' in 2015 werd een professioneel team van BOA's aangesteld. Dat ging gepaard met veel bureaucratisch geneuzel, het zijn immers officieel ambtenaren. In april 2017 moest een nieuw team het vaste team van boa's gaan ondersteunen. Hoe precies is nooit duidelijk geworden. "Aan wie de opdracht voor dat nieuwe team is gegund, is in nevelen gehuld", schrijft de dorpsraad.

De bewoners zagen en zien maar weinig van een groter team aan handhavers. Ergernissen bij bewoners nemen toe en de dorpsraad werd in 2018 overstelpt met klachten. Geurtsen somt op. "Onvoldoende handhaving bij verkeerd parkeren en verkoop van alcohol aan jongeren, ondanks herhaalde klachten hierover. Onvoldoende duidelijkheid en optreden bij de afsluiting van het dorp en bij wild kamperen. Onvoldoende handhaving bij ongewenste activiteiten zoals illegale terrassen, illegale straatventing en daaruit voortvloeiend onvoldoende controle op verleende vergunningen.'

Zeer onduidelijk beleid

Daar wáár gehandhaafd wordt voert de gemeente een 'zeer onduidelijk en niet eensluidend beleid', aldus de dorpsraad. "Er is sprake van meten met twee maten. Onvoldoende aanwezigheid gedurende het seizoen". De dorpsraad merkt dat van duidelijke aansturing en controle op de uit te voeren en uitgevoerde taken geen of weinig sprake is. "Falen van de handhaving wordt verklaard met argumenten als, niet iedere handhaver is een BOA. Dus er zijn er maar weinig die echt enige bevoegdheid hebben."

In Veere wel

"We hebben niet genoeg BOA's. En de BOA's die we hebben lopen weg, want in Breda kunnen ze meer geld verdienen", aldus de dorpsraad. "Vreemd, als enerzijds de opdracht aan een marktpartij gegeven is, is dit een niet erg steekhoudend argument. Terwijl anderzijds een gemeente als Veere toch heel wel in staat blijkt te zijn voldoende en gemotiveerde BOA's te kunnen krijgen", verbaast Geurtsen zich.

Gastheerschap

Met meer BOA's hoopt de dorpsraad het seizoen 2020 aan te kunnen. "Daarbij is gastheerschap natuurlijk belangrijk. Maar er moet ook duidelijk zijn dat gemaakte afspraken worden nagekomen, verleende vergunningen keurig worden nageleefd en overlast van de toenemende stroom toeristen voor lokale bewoners tot een minimum wordt beperkt."

Burgemeester Gerard Rabelink gaat over veiligheid en handhaving. Inhoudelijk kan hij nog niet reageren. Rabelink liet al wel weten de brief van de dorpsraad serieus te nemen en cijfers te hebben opgevraagd van waar de afgelopen zomer is gehandhaafd.

Meer berichten