De coalitiepartijen wijzen vooral naar de opdracht uit Den Haag. In februari hadden ze het daar over een energieverbruiksmanager. FOTO: ANP/Pers Support Jean-Pierre Jans
De coalitiepartijen wijzen vooral naar de opdracht uit Den Haag. In februari hadden ze het daar over een energieverbruiksmanager. FOTO: ANP/Pers Support Jean-Pierre Jans (Foto: ANP/Pers Support Jean-Pierre Jans)

Halve ton nodig voor warmte-experts

Het college van Schouwen-Duiveland vraagt de raad donderdagavond om een halve ton euro voor externe warmte-experts. Die krijgen 125 euro per uur om bewoners 'mee te nemen in een transitie van verwarmen zonder gas.' Ons Eiland deed een rondje politiek. "Ik denk dat de SGP-kiezers er niet op zitten te wachten."

door Gerrit van Loon

ZIERIKZEE – Waarom dit extra geld voor extern advies nodig is? Wethouder Ankie Smits (GroenLinks) wijst al snel naar de verplichting van het rijk. En naar duurzaamheidsdoelstellingen uit het collegeprogramma. En naar het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie Zeeland. De Transitievisie Warmte is in lijn daarmee en moet uiterlijk in 2021 klaar zijn.

Tot zover de ambtelijke procedure. In tijden waarin aangetoond wordt dat biomassa schadelijker blijkt dan gas en kolen, boeren opstaan tegen te hoge (stikstof)normen en mensen uit de praktijk naar deze krant brieven sturen over de 'groene leugen', vraagt Schouwen-Duiveland om een flinke som geld voor andere vormen van warmtegebruik. "In de transitievisie gaat het om hoe we ons huis in de toekomst aangenaam maken. Isolatie voor warmte en kou. En hoe we voorzien in onze warmte zonder aansluiting op het gasnet. Daar zijn diverse mogelijkheden voor, maar die zijn sterk afhankelijk van de aard, omvang en ouderdom van gebouwen", aldus Smit.

Waarom weer geld naar externe bureaus, zoals dat ook bij opstellen van dorpsvisies gebeurt? Met als resultaat: jarenlang gesteggel en weinig resultaat in de praktijk. "Dit is een nieuw onderwerp. Zeker in een minder verstedelijkt gebied komen daar veel nieuwe vragen en technieken bij kijken. Bijvoorbeeld wat wel past en wat niet in de huidige infrastructuur van leidingen in de grond. Deels is de expertise te vinden onder de huidige ambtenaren, maar als het gaat om beschikbaarheid en toepasbaarheid van technieken, en kosten- batenplaatjes is die expertise niet of onvoldoende in huis", legt de wethouder uit. Ze stelt voor de noodzakelijke halve ton te dekken uit het resterende budget Interbestuurlijk Programma. "Dat hier weer geld voor nodig is, wordt misschien vervelend, maar ik schat in niet onoverkomelijk gevonden."

SGP-fractievoorzitter Floris van der Paauw vindt dat over elke euro die de gemeente uitgeeft goed moet worden nagedacht. "Soms kan je beter een kwartje uitgeven om een euro te verdienen. Voor de snelheid waarmee we nu van het gas af moeten, is niet één oplossing, maar meerdere. Daar is kennis voor nodig. De materie is zeer complex. Het gaat verder dan een paar zonnepanelen." Hoe zijn kiezers erover denken? "Ik denk dat ze er niet op zitten te wachten en het gaat wel erg snel. Persoonlijk vind ik het ook wel overtrokken, maar daar gaat het niet om. We hebben vanuit het rijk een opdracht gekregen. Of je nu voor of tegen bent. Deze hebben we uit te voeren. Dit zullen we zo goed mogelijk en betaalbaar doen voor onze inwoners. Het is niet makkelijk", aldus de plichtsgetrouwe Van der Paauw.

Guusje Poot van Leefbaar Schouwen-Duiveland: "Omdat geen gemeente hetzelfde is, wordt deze visie ontwikkeld. Zo kan elke gemeente de beste maatregelen treffen voor haar inwoners, bedrijven en toeristen. Dit gebeurt niet vrijwillig, het wordt vanuit Den Haag opgelegd."

Anita de Vos (SP) is tevreden dat de raad bij iedere stap nauw betrokken wordt. Inhuur noodzakelijk? "Daar heb ik nog geen zicht op. Over het algemeen is de SP niet zo'n voorstander van externe inhuur. Per onderwerp moet dat opnieuw beoordeeld worden."

Meer berichten