In de Oosterschelderegio is een tekort aan arbeidskrachten voor hulp bij het huishouden. FOTO: Richard Sinte Maartensdijk
In de Oosterschelderegio is een tekort aan arbeidskrachten voor hulp bij het huishouden. FOTO: Richard Sinte Maartensdijk (Foto: Richard Sinte Maartensdijk)

Lang wachten op de huishoudelijke hulp

In de Oosterschelderegio is er momenteel, net als in de rest van Nederland, sprake van een tekort aan arbeidskrachten voor met name hulp bij het huishouden.

ZEELAND - Sinds 1 januari van dit jaar betalen mensen die huishoudelijke hulp via de gemeente ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage meer, maar op basis van landelijk beleid een vast tarief van 17,50 euro per vier weken.

Meer vraag

Gebleken is dat door deze wijziging meer mensen een beroep hebben gedaan op de huishoudelijke hulp via de gemeenten. Doordat enerzijds de vraag is toegenomen en anderzijds de zorgaanbieders onvoldoende personeel kunnen krijgen, is er een wachttijd ontstaan. Zowel de gemeenten als zorgaanbieders vinden het vervelend dat deze situatie is ontstaan.

Familie en kennissen

"We zijn druk bezig met het onderzoeken van mogelijke oplossingen voor het probleem. In de tussentijd vragen we begrip voor de ontstane situatie en doen we een beroep op inwoners om voor de huishoudelijke taken zoveel mogelijk gebruik te maken van de eigen familie en kennissenkring", aldus Cees van den Bos, voorzitter bestuur Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio.

Meer berichten