Het gebouwde zonnepark in Zierikzee is bij lange na niet genoeg voor genoeg energie voor alle huishoudens op het eiland.
Het gebouwde zonnepark in Zierikzee is bij lange na niet genoeg voor genoeg energie voor alle huishoudens op het eiland. (Foto: )

Pas op de plaats bij Klimaatakkoord

Leefbaar Schouwen-Duiveland, de grootste coalitiepartij van de gemeente, tekent volgende week tijdens de raadsvergadering niet bij het kruisje wat betreft het Klimaatakkoord. Raadslid Guusje Poot is boos op de opgedrongen snelle besluitvorming voor het akkoord, dat veel onzekerheden bevat. In heel Nederland worden gemeenteraadsleden geadviseerd te wachten met de goedkeuring van het definitieve akkoord. "Gasvrij maken van wijken kan op weinig draagvlak rekenen."

door Gerrit van Loon

ZIERIKZEE - Het leek een gewone gemeenteraadsvergadering te worden vorige week. Eentje waarop de raadsleden in harmonie streven om half twaalf klaar te zijn. De raadsvergadering werd door de burgemeester binnen elf minuten, inclusief de officiële benoeming van kinderburgemeester Josefien van der Meer, afgewerkt. De aansluitende commissievergadering had meer voeten in de aarde. De mogelijk afstoot van VVV-kantoren, parkeerproblematiek in de Noorderpolder, het wijzigen van de APV voor het carillon in Zierikzee en het geld voor externe experts bij de warmtevisie kwamen als onderwerpen voorbij. Af en toe laaiden de debatjes op. Het kabbelde richting einde, tot de bespreking van het Klimaatakkoord aanbrak.

Guusje Poot begon met een inleiding waarin terugtrekking van VS binnen het Klimaatakkoord werd benoemd. De naam Trump viel. Iedereen was klaarwakker. Waar ging dit heen? Eerder stelde Poot vijftig vragen om helderheid in de Regionale Energie Strategie te krijgen. Die motie werd raadsbreed gesteund. In het sociaal domein gaat het goed mis. Poot wil dat met het gasvrij maken van wijken, niet ook. Nu al zijn bewoners 'energiearm', omdat ze de alsmaar stijgende gasprijzen niet kunnen betalen.

Poot noemt het bestuderen van het 239 pagina's tellende Klimaatakkoord (exclusief bijlages) in een tijd dat de gemeentebegroting wordt vastgesteld 'een schier onmogelijke taak'. "Niet chique om dit nu over de schutting te gooien." De VNG komt op 29 november bijeen om over dit onderwerp op een buitengewone ALV te vergaderen. "De inhoud is niet gebaseerd op feiten, maar op aannames. Er staan onzekerheden in over de juiste maatregelen, wie wat doet en wanneer. Kortom: allemaal zaken die nog onderzocht moeten worden", aldus Poot.

Ruud van de Laar (GroenLinks) viel bijna van zijn stoel van verontwaardiging. Hij haalde de ramp erbij als argument. En werd daarvoor terecht gewezen door Poot. De rampdagen hadden niets met klimaat te maken. Raadslid Petri d'Anjou vond de term over de schutting gooien 'respectloos'.

De SP wees Poot er op dat het Klimaatakkoord al eerder inzichtelijk was. Het CDA kwam niet verder dan dat 'bij goed rentmeesterschap ook een stukje klimaat zit." De SGP vroeg wat terugtrekking als gemeente uit het Klimaatakkoord financieel betekent en welk signaal dat afgeeft. "Wij zijn geen ontkenners, maar hebben een taak. Ook om het uitlegbaar voor de burgers te maken." Sandra Fontein (D66): "Vreselijk dat mensen zich onttrekken aan het akkoord. Het is al 10 over 12. Dus goedkeuren en actie ondernemen." De VVD was juist onder de indruk van Poots betoog en schaarde zich achter Leefbaar Schouwen-Duiveland. "Een mooi statement. U durft te zeggen wat veel mensen denken", prees VVD-er Margo Lemsom.

Meer berichten