Geen concert in het sportcentrum

  Cultuur

Het op Schouwen Duiveland gevestigde bedrijf PDH Bookings & Agency/EPS Productions heeft bij de Commissie Bezwaarschriften haar gelijk gekregen in een bezwaarprocedure welke was gestart nadat de Gemeente Schouwen Duiveland een aanvraag tot het houden van een muziekevenement op 23 en 24 november in Sportcentrum LACO te Zierikzee had geweigerd. Tijdens deze evenementen zouden onder andere De Dijk, The Osmond Brothers (USA) op een grote 70's & 80's Party XXL en de dag ervoor Kayak, Genesis Project en Absolutely Floyd optreden.

Namens het genoemde bedrijf voerde Peter den Haan een negental bezwaren aan waarvan de Commissie oordeelde dat acht ervan geen bespreking behoefden daar er één meteen naar de eindconclusie leidde; de Gemeente had nooit op planologische gronden de vergunning mogen weigeren. De Commissie achtte het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond en adviseert de Gemeente het bestreden besluit te herroepen.

Den Haan: "Echter de Burgemeester toont zich in deze een slecht verliezer, hij heeft inmiddels te kennen gegeven dat ik in het kader van de Wet WABO een verzoek gewijzigd gebruik omgevingsvergunning moet aanvragen. Iets wat nu juist de Commissie van tafel veegde en in een eerder stadium al de Raad van State in 2015. Echter voelt hij al aan dat er op deze gronden ook verloren gaat worden want in een schrijven gaf hij aan uit hoofde van eigenaar pand LACO Sportcentrum de toegang te gaan weigeren als ik een evenement daar wil gaan organiseren ondanks het bezit van een rechtsgeldige evenementenvergunning."

"Ik kan me de paniek bij de burgemeester overigens wel voorstellen. De bewoners aan de Lange Blokweg zijn destijds beloofd dat er geen popconcerten gehouden zouden worden in het nieuwbouwpand LACO. Echter deze belofte had nooit gedaan mogen worden. Immers een makelaar kan aan kopers van een huis ook nooit beloven dat het weiland aan de overzijde van dat huis nooit bebouwd zal worden in lengte der jaren. Ten tijde van de uitspraak van de Raad van State in 2015 kon deze gedane belofte dan ook de prullenbak in". "De bewoners zullen zich terecht bedrogen voelen en daar zal de Gemeente het boetekleed voor aan moeten trekken".

PDH Bookings zou in het evenement op beide dagen een investering doen van ruim 50.000 euro welke terug zouden moeten worden verdiend uit de kaartverkoop en horecaomzet. De Gemeente is op geen enkele wijze om subsidie gevraagd. Den Haan: "Onbegrijpelijk is de houding van de Burgemeester in deze, iemand die leuke dingen wil doen op het eiland zonder een dubbeltje subsidie. En met het programma welk gepland staat zet je de Gemeente op de kaart. Daarnaast is er een gebrek aan dergelijke evenementen voor de bedoelde doelgroep, getuige het feit dat de avonden met Absolutely Floyd, The Animals (twee avonden), Greatest Hits Live, The Bootleg Doors allen waren uitverkocht".

"De houding van de burgemeester kent alleen maar verliezers, bewoners Schouwen Duiveland, LACO, de horeca leverancier, podium verhuur, licht & geluid verhuur, hotels, taxi, beveiligingsbedrijf, overige horeca enz. Je moet je afvragen of deze burgervader wel het juiste voor heeft met Schouwen Duiveland. Hij is alleen maar bezig geweest om onmogelijkheden te zoeken in plaats van mogelijkheden om het evenement mogelijk te maken. De Burgermeester wilde me spreken na 15 februari de dag waarop de acht weken waren verstreken waarbinnen de Gemeente een beslissing moest nemen op de evenementvergunningaanvraag. Ik gaf aan een gesprek te willen binnen de beslistermijn maar daar hij gedurende acht weken geen tijd voor".

"Ik ga de komende tijd alles op een rijtje zetten. Het besef is er terdege dat de Gemeente alles in het werk zal stellen om de evenementen onderuit te gaan halen. Ambtenaren zullen op pad worden gestuurd in de hoop dat ze een plastic bierbekertje in de goot van de lange Blokweg zullen aantreffen. Een evenement moet voor een ieder leuk blijven en heb er geen trek in om twee dagen op m'n tenen moeten te lopen met de angst dat er iets fout zal gaan waar de gemeente een stok heeft om mee te slaan. Maar al met al, een oliedom optreden van de burgemeester Rabelink, andere woorden heb ik er niet voor", besluit Den Haan.

Meer berichten